AktualnościMała KsięgowośćSymfonia Start 2.0

Wydanie Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość w wersji 2022a

Najważniejsze zmiany w programie dedykowane są przede wszystkim obsłudze „Polskiego Ładu” oraz obsłudze deklaracji JPK_V7.

 
 

Zmiany w wersji 2022.a

Polski ład

Składka zdrowotna dla właścicieli firm

Do ustawień rozliczeń składek ZUS właścicieli firm opodatkowanych wg ryczałtu ewidencjonowanego dodano pole Składka zdrowotna na podstawie dochodów z ubiegłego roku. Pole  określa, czy do limitu przychodów dla prawidłowego wyliczenia składki zdrowotnej mają być uwzględniane przychody z roku ubiegłego, czy przychody z roku bieżącego.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne zostanie wyliczona z uwzględnieniem przedziału dla liczonego narastająco przychodu prezentowanego w nowym polu Przychód do obliczenia składki zdrowotnej.

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, gdy składki społeczne za dany miesiąc zostaną opłacone w tym samym okresie, nie zostaną one uwzględnione w wyliczanym przez program Przychodzie do obliczenia składki zdrowotnej. W takim przypadku Przychód ten należy skorygować ręcznie.

 

img_mk_29

Pole Przychód do obliczenia składki zdrowotnej umożliwia modyfikację podpowiedzianej kwoty.

Mechanizm podpowiadania kwoty przychodu dla obliczenia składki zdrowotnej nie obsługuje sytuacji zmiany formy opodatkowania (Ryczałt na KPiR lub odwrotnie) w ciągu roku. W takiej sytuacji wyliczenie tej kwoty przychodu należy prowadzić samodzielnie.

Podstawa wymiaru dla ubezpieczenia zdrowotnego

Dla właścicieli opodatkowanych na zasadach ogólnych (wg skali) lub liniowo, dodano automatyczne obliczenie kwoty w polu Podstawa wymiaru dla ubezpieczenia zdrowotnego.

Kwota obliczana jest podstawie zapisów w księgach według wzoru:

Przychód – Koszty – zapłacone skł. na ub. społeczne

Stawki ZUS

Do ustawień Podatki > Stawki ZUS dodano definicję dla Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Terminy płatności

Zaktualizowano domyślne ustawienia terminów płatności.

JPK_V7

Zaktualizowano deklaracje JPK_V7 do obowiązujących od stycznia wzorów JPK_V7M(2), JPK_V7K(2).

Ulga na złe długi – termin zapłaty dla JPK

Wprowadzając zapisy do rejestrów Korekta VAT z tytułu niezapłaconych należności (zmniejszające) oraz Korekta korekty VAT z tytułu niezapłaconych należności (zwiększająca) dostępne będzie pole umożliwiające podanie wykazywanego na raportach JPK terminu zapłaty.

oz_mkp_64

PIT-28

Dodano obsługę nowego formularza deklaracji PIT-28(24) wraz z załącznikami.

PU-5M, PU-5K

Zaktualizowano generowane w programie deklaracje PU-5M oraz PU-5K. Dodano pole Ulga dla klasy średniej umożliwiające wprowadzenie kwoty przysługującej ulgi.

oz_mkp_65

Schemat wyliczenia ulgi dla klasy średniej

Podstawa wyliczenia ulgi (A)

Wzór wyliczenia ulgi dla klasy średniej

poniżej 68 412 zł

brak ulgi

od 68 412 zł do 102 588 zł

(A × 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17

od 102 588,01 zł do 133 692 zł

(A × (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17

powyżej 133 692 zł

brak ulgi

ZUS-DRA, ZUS-RCA

Dodano obsługę nowych wzorów ZUS-DRA, ZUS-RCA.

Generowany raport ZUS-RCA wypełni dane w odpowiednich sekcjach.

 

LINKI:

Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość w wersji 2022a

Instalator Symfonia 2.0 Mała Księgowość: https://pobierz.symfonia.pl/symfoniastart20/MKP/current/Instaluj_MKP.exe

Opis zmian: Zmiany w wersji 2022a (symfonia.pl)

 

Źródło: https://pomoc.symfonia.pl/data/mk/Start/2022_a/data/zmiany_w_wersji.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *