AktualnościMała KsięgowośćSymfonia Start 2.0

Wydanie Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość w wersji 2022

Informujemy, że nowa wersja 2022 programu Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość jest już dostępna. Najważniejsze zmiany w programie dedykowane są przede wszystkim obsłudze pakietu zmian prawnych „Polski Ład”:

 

Zmiany w wersji 2022

Polski ład

Stawki ryczałtu

Dodano obsługę nowych stawek (12% i 14%) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Nowe stawki dodano w:

Zapisy – Ewidencja

oz_mkp_54

 

Wzory księgowania

oz_mkp_56

 

Filtry – Rodzaje

 

oz_mkp_55

 

Ustawienia firmy – Dane początkowe

oz_mkp_59

 

Raport – Podsumowanie ewidencji przychodów

oz_mkp_57

 

Nowe stawki wykazywane będą na raporcie od roku 2022.

 

Zestawienie – Wydruk ewidencji

oz_mkp_63

 

Nowe stawki wykazywane będą na zestawieniu od roku 2022.

 

Deklaracje – PU-28M, PU-28K (oraz ich wydruki)

oz_mkp_58

 

Stawki ZUS dla właścicieli

Do ustawień stawek ZUS dodano pozycje:

 • Ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność odliczane od dochodu (zasady ogólne)
 • Ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność odliczane od dochodu (podatek liniowy)
 • Ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność odliczane od przychodu (ryczałt)
 • Minimalna składka ubezpieczenia zdrowotnego dla prowadzących działalność

 

oz_mkp_61

 

Składka zdrowotna

Dla rejestrowanych w programie wynagrodzeń zaktualizowano wyliczanie od 2022 roku składki zdrowotnej zgodnie ze zmienionymi przepisami.

 

Zmiany dotyczące właścicieli planowane są w kolejnej aktualizacji programu.

 

Dodano element wynagrodzeń Ulga dla klasy średniej umożliwiający wprowadzenie wyliczonej samodzielnie kwoty ulgi przysługującej pracownikowi.

 

Dla wynagrodzeń rejestrowanych od 2022 składka pobrana do ZUS wykazywana będzie w polu Ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez ubezpieczonego (wcześniej wykazywana była w polu Składka na ubezpieczenie zdrowotne). Pole umożliwia samodzielną modyfikację kwoty.

 

Ręczna modyfikacja kwoty w polu Ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez ubezpieczonego jest konieczna w sytuacji, gdy wykorzystywane jest obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2021 r. Taka sytuacja nie jest obsługiwana automatycznie.

 

oz_mkp_62

 

W związku ze zmianami wyliczenia składki zdrowotnej, zaktualizowano również raporty:

 • Karta wynagrodzeń,
 • Karta wynagrodzeń według daty wypłaty,
 • Lista wypłat z umów o pracę,
 • Pełna lista wypłat z umów o pracę,
 • Imienna lista składek ZUS,
 • Lista składek ZUS.

 

Nowy sposób wyliczania stosowany będzie dla raportów dot. rozliczeń od roku 2022.

 

Ulga dla młodych

W ustawieniach Skali podatkowej oraz na oknie Wynagrodzenie zmieniono nazwę parametru Ulga dla podatnika do 26 roku życia na Ulga dla 26-latków i innych osób zgodnie z art. 21 ust. 1 (beneficjentów ulgi rozszerzono o osoby powracające z zagranicy, rodziców 4 dzieci oraz pracujących emerytów).

 

oz_mkp_60

 

PIT-4R

Dodano obsługę nowego formularza deklaracji PIT-4R(12).

 

Atrybuty JPK_V7

Dodano nowe atrybuty: WSTO_EE oraz IED.

 

Opisy atrybutów SWEE oraz MPP oznaczono opisem, że obowiązywały do grudnia 2021 roku.

 

Inne zmiany

 • Kreator instalacji programu będzie wymagał potwierdzenia zamknięcia innych programów przed rozpoczęciem instalacji.
 • Kreator instalacji będzie podpowiadał katalog instalacji dla programu Mała Księgowość oddzielny od programów handlowych linii Start.

 

LINKI:

Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość w wersji 2022

Instalator Symfonia 2.0 Mała Księgowość: https://pobierz.symfonia.pl/symfoniastart20/MKP/current/Instaluj_MKP.exe

Opis zmian: Zmiany w wersji 2022 (symfonia.pl)

 

Źródło: https://pomoc.symfonia.pl/Help/mk/Start/2021_f/31245

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *