Aktualności

Wydanie Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość w wersji 2020.3.b

Została wydana nowa wersja Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość 2020.3.b. Jest to bardzo ważna poprawka wprowadzająca wiele udogodnień związanych z uzgodnieniami w zakresie nowego JPK_V7.

JPK_V7

Podgląd części deklaracyjnej

W oknie deklaracji JPK_V7K i JPK_V7M umożliwiono otwarcie okna z podglądem części deklaracyjnej na formularzu. Część danych, takich jak adres e-mail czy data wygenerowania, nie jest wykazywana.

Podgląd dostępny w oknie deklaracji pod przyciskiem Drukuj > Deklarację.

Pełen podgląd części deklaracyjnej i ewidencyjnej JPK_V7 dostępny jest w aplikacji Sage e-Deklaracje.

 

Rejestry VAT – Atrybuty JPK

Do okien kartotek rejestrów sprzedaży i zakupu dodano kolumny prezentujące atrybuty i grupy towarowe JPK_V7.

Ustawienie widocznych kolumn dostępne jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w wierszu nagłówka listy.

 

oz_mkp_31

 

Filtr Szukaj w oknie rejestrów sprzedaży oraz w oknie rejestrów zakupu rozbudowano o obsługę nowych kolumn.

Dla filtru Szukaj dostępne są filtry:

 • Atrybuty dokumentu – filtr według atrybutów dokumentów dla JPK_V7 (kolumna Atrybuty JPKv7),
 • Grupy towarowe – filtr według grup towarowych (GTU) dla JPK_V7 (kolumna Grupy towarowe).

 

Wyszukiwaną wartość atrybuty/grupy towarowej można wprowadzić ręcznie, lub kliknąć przycisk oz_mkp_33 aby otworzyć okno wyboru.

 

oz_mkp_32

 

Wyszukiwanie wykonywane jest dla dokumentu. Przy wyszukiwaniu według grupy towarowej, wyświetlane są również inne rejestry dla dokumentu, nawet jeśli nie zawierają wyszukiwanej grupy towarowej.

 

Kod TIN kontrahenta

Dodano generowanie kodu TIN dla deklaracji JPK_V7. Kod tworzony będzie na podstawie wprowadzonego numeru NIP i przedrostka kraju kontrahenta.

 

Zestawienie – Sprzedaż za okres

Do zestawienia Sprzedaż za okres dodano możliwość prezentacji informacji o atrybutach i grupach towarowych JKP_V7.

 

Do ustawień zestawienia dodano parametry:

 • Pokaż grupy towarowe – na zestawieniu prezentowana będzie dodatkowa kolumna z grupami towarowymi (kody GTU) dla JPK_V7.
 • Pokaż atrybuty dokumentu – na zestawieniu prezentowana będzie dodatkowa kolumna z atrybutami dokumentów dla JPK_V7.

 

oz_mkp_30

 

Zestawienie – Zakup za okres

Do zestawienia Zakup za okres dodano możliwość prezentacji informacji o atrybutach JKP_V7 dokumentów.

Do ustawień zestawienia dodano parametr Pokaż atrybuty dokumentu włączający prezentację dodatkowej kolumny z atrybutami dokumentów dla JPK_V7.

 

oz_mkp_34

 

VAT Marża (dodatnia i ujemna)

Dodano obsługę dodatniej i ujemnej marży VAT.

 

Rejestracja ujemnej marży VAT

 1. Oznacz wprowadzany dokument atrybutem marży dla JPK_V7 (MR_T lub MR_UZ).
 2. Wprowadź (ujemną) kwotę marży w kolumnie Brutto (lub Netto).

 

Rejestracja marży dodatniej VAT

W przypadku dokumentów z kwotą dodatnią i oznaczonych atrybutem marży dla JPK_V7 (MR_T lub MR_UZ) cała kwota będzie wykazywana jako marża w deklaracji JPK_V7.

 

Nowe wzory deklaracji PIT

Zaktualizowano schemy deklaracji PIT do wersji: PIT-4R(9) i PIT-11(25).

 

Nowe wzory deklaracji VAT

Zaktualizowano schemy deklaracji VAT do wersji: VAT-9M(10) i VAT-8(11).

 

Firma – raport Zestawienie rejestrów

Dodano raport przygotowujący zestawienie rejestrów dla firmy.

 

Raport dostępny jest z okna firmy pod przyciskiem Zestawienia > Wykonaj raport > Zestawienie rejestrów.

 

Okno konfiguracji raportu umożliwia wybór prezentowanych na zestawieniu danych:

oz_mkp_36

 

oz_mkp_35

 

Sage Connect – szablony wymiany dokumentów

W menu Firma dodano polecenie Szablony dla Sage Connect otwierające okno wyboru szablonu dokumentów wykorzystywanego przy wymianie dokumentów za pomocą Sage Connect.

 

W zależności od programu handlowego, z którym prowadzona jest wymiana dokumentów należy wybrać szablon:

Szablon

Program handlowy

mpinhm.ams

Sage Symfonia Start 2.0 Handel

Sage Symfonia Start 2.0 Faktura

Sage Symfonia 2.0 Handel (sprzedaż)

Sage Symfonia 2.0 Handel (sprzedaż i magazyn)

mpinhmf.ams

Sage Symfonia Handel

 

Rejestry sprzedaży – korekta niezapłaconych należności

W definicji rejestrów dodano nowe typy transakcji:

 • Korekta z tytułu niezapłaconych należności,
 • Korekta korekty z tytułu niezapłaconych należności.

 

Dodano dwa rejestry wykorzystujące nowe typy transakcji:

 • rKKNN – Korekta korekty VAT z tytułu niezapłaconych należności (zwiększająca)
 • rKNN – Korekta VAT z tytułu niezapłaconych należności (zmniejszająca)

 

Rejestry te są wykorzystywane do ewidencji ulgi na złe długi i prawidłowego wykazywania informacji o tym na JPK_V7.

 

Jeśli wykorzystujesz inne rejestry do ewidencji ulgi na złe długi, możesz zmienić typ transakcji na nowy aby wykazywać je automatycznie na JPK_V7.

 

Rejestry sprzedaży

 

Odsetki ustawowe

W słowniku Odsetki ustawowe dodano wartości:

Obowiązuje od

Rocznie %

Dziennie %

2020-01-01

11,50

0,0315

2020-07-01

10,10

0,0277

 

eBOK

Na pasku menu programu dodano grupę eBOK zawierającą polecenie Zaloguj się do eBOK.

 

Polecenie otwiera internetowy serwis Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, gdzie po zalogowaniu można:

 • sprawdzić informacje o zakupionej usłudze,
 • sprawdzić numery seryjne zakupionego programu,
 • pobrać fakturę elektroniczną,
 • sprawdzić indywidualny numer do identyfikacji telefonicznej, który należy podać dzwoniąc do Wsparcia Technicznego Sage,
 • tworzyć nowe i edytować istniejące zgłoszenia dla Wsparcia Technicznego Sage, jak również śledzić postęp prac nad zgłoszeniem i przeglądać historię zgłoszeń.

Linki:

 Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość w wersji 2020.3.b:

Instalator Sage Symfonia 2.0 Mała Księgowość 2020.3: https://pobierz.sage.com.pl/symfoniastart20/MKP/current/Instaluj_MKP.exe

Opis zmian: http://pomoc.sage.com.pl/Help/mk/Start/2020_3_b/31245

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *