Aktualności

Wydanie Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość w wersji 2020.2.b

Nowa wersja to przede wszystkim obsługa nowych wzorów deklaracji VAT oraz zmiana w obszarze podatkowym. Wersja zawiera ważną poprawkę błędu z wersji 2020.2a dotyczącą generowania deklaracji PIT-28.

Aktualizacja obsługi deklaracji

Dodano obsługę wzoru deklaracji PIT-28 (22).

Podstawy ubezpieczeń ZUS na 2020 rok

Zaktualizowano ustawienia stawek ZUS dla:

  • Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (3136,20 zł)
  • Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (4026,01 zł)

Wydruk deklaracji PIT-11

Na wydruku deklaracji PIT-11 prezentowany będzie numer UPO (jeśli jest dostępny).

Nie wykorzystywany identyfikator (NIP lub PESEL) na wydruku będzie przekreślony.

Inne zmiany

  • Usunięto problem blokujący w pewnych przypadkach możliwość przenumerowania dokumentów.
  • Poprawiono wyliczanie kosztów eksploatacyjnych pojazdów w przypadku, gdy wprowadzone zostały wydatki mieszane związane z użytkowaniem pojazdów oraz użyciem limitu wydatków 100%.
  • Poprawiono wykazywanie składki ZUS w pozycji 74 deklaracji PIT-11. W przypadku pracowników, którzy otrzymali wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (niepodlegające pod ubezpieczenie zdrowotne), korzystający z ulgi podatkowej do 26 roku życia, wartość hipotetycznej składki zdrowotnej nie będzie wykazywana na PIT.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *