AktualnościJPKSymfonia ERP

Wydanie Sage Symfonia ERP 2020.4

 • Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2020.4
 • Sage Symfonia ERP Środki Trwałe 2020.4
 • Sage Symfonia ERP Handel 2020.4
 • Sage Symfonia ERP Zarzadzanie Produkcją 2020.4
 • Sage Symfonia ERP Panele Meldunkowe 2020.4

Doczekaliśmy się wydania najnowszej wersji Sage Symfonia ERP 2020.4 zawierającą pełną obsługę JKP_V7 obowiązującego wszystkich od 1 lipca 2020 roku. Pełna lista zmian w artykule.

 

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2020.4

Zmiany w nowej wersji związane są z:

 • obsługą najnowszych przepisów JPK_V7 – których termin jest aktualnie przesuwany rządowym pakietem “tarczy antykryzysowej” na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników. Niezależnie od tego nasze programy są już na JPK_V7 przygotowane.
 • usprawnieniami obsługi procesów biznesowych występujących w przedsiębiorstwach
 • JPK_V7 – obsługa rozliczeń miesięcznych i kwartalnych deklaracji dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz deklaracji VAT-7.  – Przeczytaj więcej o JPK_V7 na Sage Advice

System księgowy został zmodyfikowany w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej i rejestrów VAT w obszarze:

 • rejestracji w systemie nowych typów danych wymaganych przez przepisy przy rejestrowaniu dokumentów sprzedaży tj.
  • grup towarowych
  • rodzajów transakcji
  • specjalnych procedur sprzedaży

niezbędnych do umieszczenia w nowych plikach kontrolnych, w części ewidencyjnej JPK_ V7M (miesięcznych) lub JPK_V7K (kwartalnych).

 • importowania do systemu danych sprzedaży oznaczonych w sposób wymagany przez przepisy wprowadzające JPK_V7.
 • generowania w systemie nowych struktur plików kontrolnych JPK_ V7M i JPK_V7K.
 • podglądu (odczytu) zawartości oraz analizowania i oceny jakości danych zawartych w przygotowanych JPK_ V7M i JPK_V7K.
  Nowe narzędzie pozwala w wygodnej formie arkusza kalkulacyjnego zweryfikować dane zawarte w plikach JPK_V7 i zweryfikować ewentualne błędy poprzez:
  • wizualizację zawartości pliku
  • porównanie danych pomiędzy częścią ewidencyjną a deklaracyjną
  • weryfikację danych w deklaracji z danymi w rejestrze VAT
  • weryfikację zgodności ze schemą
  • porównanie kolejnych wersji JPK_V7

na potrzeby automatyzacji zamieszczania danych identyfikacyjnych w JPK_V7 zmodyfikowano dane firmy rozbudowując je o nowe pola.

Dodatkowe funkcjonalności:

 • Wymiary środków trwałych

Odbieranie wymiarów analitycznych z dekretami amortyzacji z aplikacji Sage Symfonia ERP Środki Trwałe.

 • Zaawansowana obsługa wyciągów bankowych  (Funkcjonalność dostępna jest na zamówienie) 

Dodatkowy moduł umożliwiający automatyzację dekretacji i elastyczną konfigurację reguł rozpoznawania i księgowania operacji bankowych dokumentowanych wyciągiem bankowym.
Jest to dodatkowe rozwiązanie wobec standardowego mechanizmu importu wyciągów bankowych dostępnego w programie.  

 • Automat przeksięgowania VAT (Funkcjonalność dostępna jest na zamówienie)

Dodatkowy moduł w programie księgowym wpierający użytkownika i ułatwiający obsługę rozliczenia, w kolejnym kroku po przygotowaniu deklaracji w programie.

 • Import dokumentów z pliku Excel (Wymaga wsparcia konsultanta wdrożeniowego Sage lub partner Sage) 

Możliwość wprowadzenia dokumentów (faktury, faktury korygujące, dokumenty proste) na podstawie danych z arkusza kalkulacyjnego.

Jest to zaawansowana funkcjonalność umożliwiająca szybkie generowanie bardzo rozbudowanych dekretacji księgowych, wpisów w rejestrze VAT i w rozrachunkach.

Obsługuje księgowania równoległe i wymiarowanie analityczne w tych wersjach Finansów i Księgowości, które je obsługują. (Wymaga wsparcia konsultanta w przygotowaniu konfiguracji uwzględniającej specyfikę klienta).

 • Metoda kasowa

Wsparcie rozliczania VAT dla podatników, którzy wybrali metodę kasową obsługi tego podatku.

 • Web API

Zaktualizowany został moduł Web API obsługę dodatkowych obszarów:

 • moduł rachunków bankowych,
 • nowe metody dla wyszukiwania kontrahentów,
 • obsługa słowników dla wymiarów i pól dodatkowych

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem zmian i instrukcją ich obsługi na Sage Pomoc Online

Pobierz najnowszą wersję programu

 

Jeżeli korzystasz z Microsoft SQL Server 2019, niezbędne jest zainstalowanie paczki poprawek Cumulative Update 3 dostępnej na stronie Microsoft.

Sage Symfonia ERP Środki Trwałe 2020.4

Zmiany w nowej wersji: Wymiary Analityczne dla Środków Trwałych

Program wzbogacono o możliwość przypisania wymiarów analitycznych do rejestrowanej w programie amortyzacji i korekty amortyzacji środków trwałych.
Zbierane w ten sposób informacje analityczne można wykorzystać w analizach modułu Business Intelligence, przesyłając jej w księgowaniu amortyzacji do modułu Finanse i Księgowość.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem zmian i instrukcją ich obsługi na Sage Pomoc Online

Pobierz najnowszą wersję programu

Wymagania systemowe

Sage Symfonia ERP Handel 2020.4

Zmiany w nowej wersji związane są z:

 • obsługą najnowszych przepisów JPK_V7 – których termin został przesunięty dla wszystkich podatników na 1 lipca 2020 r. Niezależnie od tego nasze programy są już na nie przygotowane.
 • usprawnieniami obsługi procesów biznesowych występujących w przedsiębiorstwach
 • JPK_V7 – obsługa procesu sprzedaży na potrzeby rozliczeń miesięcznych i kwartalnych deklaracji dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz deklaracji VAT-7.  – Przeczytaj więcej o JPK_V7 na Sage Advice

System sprzedażowy został zmodyfikowany w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży o elementy niezbędne do generowania nowych deklaracji podatkowych JPK_V7:

 • zapewnia rejestrację w systemie nowych typów danych tj.:
  • grup towarowych,
  • rodzajów transakcji,
  • specjalnych procedur sprzedaży)
 • pozwala użytkownikom na definiowanie domyślnych zestawów atrybutów JPK_VAT_V7 dla typów dokumentów i towarów
 • dodaje narzędzia do zbiorczej aktualizacji atrybutów JPK_V7 i towarów dla wystawionych już dokumentów sprzedaży
 • Faktura do paragonu

Umożliwiono przesłanie do programów Finanse i Księgowość faktury do paragonu. Faktura otrzyma oznaczenie FP, będzie ona wykazywana w ewidencji VAT, ale nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania.

 • Import paragonów z kas fiskalnych ELZAB z NIPem nabywcy

Dodano do programu nowy parametr pracy umożliwiający (opcjonalnie) przekazywanie paragonów do modułu Finanse i Księgowość jako osobnych dokumentów (dodatkowo, opcja ta importuje również paragony wystawione z NIPem nabywcy). Domyślne ustawienie systemu pozostaje bez zmian – paragony przekazywane są do FK dokumentem zbiorczym. 

 • BDO (Baza Danych Odpadów)

System pozwala na umieszczenie numeru BDO Bazy Danych Odpadów w danych podstawowych firmy i na wydrukach dokumentów handlowych.

 • Kartoteka Płatności

Wprowadzony został nowy wygląd okna Płatności wraz z nowymi możliwościami dopasowania układu do potrzeb użytkownika i nowymi zaawansowanymi możliwościami wyszukiwania.

 • Web API

Zaktualizowany został moduł Web API obsługę dodatkowych obszarów

 • moduł rachunków bankowych,
 • obsługa pól własnych do dokumentów tj.: zamówienia obce, sprzedaż, dokumenty magazynowe i zamówienia własne,
 • nowe metody dla wyszukiwania towarów i kontrahentów,
 • obsługa zaliczek.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem zmian i instrukcją ich obsługi

Web API Sage Pomoc Online

Pobierz najnowszą wersję programu

Pobierz najnowszą wersję Web API

 

Jeżeli korzystasz z Microsoft SQL Server 2019, niezbędne jest zainstalowanie paczki poprawek Cumulative Update 3 dostępnej na stronie Microsoft.

Wymagania systemowe

Sage Symfonia ERP Zarzadzanie Produkcją 2020.4

 Zmiany w nowej wersji związane są:

 • z wbudowaniem do aplikacji interfejsu API – umożliwiającego rozbudowę programu o własne biblioteki DLL
 • osadzeniem w aplikacji możliwości korzystania z C# Script 
 • API

Uniwersalny interfejs API dodany do modułu Sage Symfonia ERP Zarzadzanie Produkcją umożliwia dodawanie do programu własnych rozwiązań programistycznych rozbudowujących logikę biznesową w zakresie m.in.: menu głównego

 • formatek dokumentów.
 • list elementów
 • sposobu wywołania 
 • C# Scripting

C# Scripting umożliwia wpinanie się z kodem po zdarzeniach w programie (np.: wystawienie dokumentu, zamknięcie, przed i po walidacji itp.).

Obszary aplikacji, w których można wprowadzić kod:

 • zlecenie produkcyjne
 • karta technologiczna
 • plan produkcyjny
 • Pracownicy
 • źródła danych wydruków etykiet 
 • Dodano możliwość przeliczania jednostki ewidencyjnej na jednostki domyślne podczas generowania dokumentów magazynowych

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem zmian i instrukcją ich obsługi na Sage Pomoc Online

Pobierz najnowszą wersję programu

 

Jeżeli korzystasz z Microsoft SQL Server 2019, niezbędne jest zainstalowanie paczki poprawek Cumulative Update 3 dostępnej na stronie Microsoft.

Wymagania systemowe

Sage Symfonia ERP Panele Meldunkowe 2020.4

Zmiany w nowej wersji związane są:

 • z wbudowaniem do aplikacji interfejsu API – umożliwiającego rozbudowę programu o własne biblioteki DLL.
 • osadzeniem w aplikacji możliwości korzystania z C# Script 
 • API

Uniwersalny interfejs API dodany do modułu Sage Symfonia ERP Panele Meldunkowe umożliwia dodawanie do programu własnych rozwiązań programistycznych rozbudowujących logikę biznesową

 • C# Scripting

C# Scripting umożliwia wpinanie się z kodem po zdarzeniach w programie (np.: wystawienie dokumentu, zamknięcie, przed i po walidacji itp.).

 • Zmiany funkcjonalne:
 • pokazywanie kodu pracownika na dokumencie,
 • dodano możliwość wskazania szablonu wydruku etykiety
 • w oknie operacji magazynowych dodano możliwość szybkiego przejścia do poprzedniego zlecenia
 • dodano możliwość zmiany widoku operacji – dostępna jest lista lub ikony
 • dodano opcję wielofirmowości

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem zmian i instrukcją ich obsługi na Sage Pomoc Online

Pobierz najnowszą wersję programu

Wymagania systemowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *