Wydanie Sage Symfonia 50cloud Finanse i Księgowość w wersji 2020.2

Nie tak dawno instalowaliśmy wersję 2020.1 a po niej FIX3 z najnowszymi deklaracjami, a tu znów producent wydał kolejną wersję oznaczoną numerem 2020.2. Czy warto ją instalować jeszcze w starym roku, czy poczekać do nowego – ta decyzję musicie podjąć sami.

Nowa wersja to długo oczekiwane wydanie Środków Trwałych w linii 50c zintegrowane wspólną bazą z Finansami i Księgowością. Ale najważniejsze są zmiany dostosowujące program do ciągle zmieniających się przepisów w rejonie MMP – podzielonej płatności, integracji systemu z KAS, sprawdzenie białej listy kontrahentów i wiele innych.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Listy dokumentów i rozrachunków
Na listach dokumenty i rozrachunki:

 • Zmieniono ikonę oznaczającą dokumenty wymagające weryfikacji rachunku bankowego podatnika z białą listą podatników VAT na oz_fk_03.
 • Dodano kolumnę MPP, w której ikona ico_M wskazuje dokumenty oznaczone do obsługi przelewu mechanizmem podzielnej płatności (pole MPP na dokumencie). Dodano możliwość filtrowania list według ustawienia w tej kolumnie.

W przypadku firm utworzonych wcześniejszą wersją programu, nowa kolumna na liście rozrachunków nie jest widoczna domyślnie. Aby włączyć wyświetlanie kolumny kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówku tabeli w oknie rozrachunków i w otwartym menu zaznacz MPP.

Kontrahent

Na oknie kontrahenta (zakładka Inne) do ustawień zlecania przelewów MPP dodano możliwość ustawienia wymogu stosowania przy przelewach mechanizmu podzielonej płatności.

W przypadku ustawienia kontrahentowi wymogu stosowania przelewów MPP program nie pozwoli zlecić przelewu bez MPP.

Weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów

Operacja weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów będzie wyświetlała dialog umożliwiający wybór czy sprawdzenie zostanie wykonane:

 • bezpośrednio przez usługę online Krajowej Administracji Skarbowej (liczba dobowych zapytań do usługi może być limitowana, ale serwis zwraca identyfikator potwierdzający weryfikację rachunku bankowego),
 • z wykorzystaniem pliku listy płaskiej (bez limitu zapytań, ale weryfikacja nie otrzyma identyfikatora potwierdzającego jej wykonanie).

oz_f50_05

Ustawienie domyślnego wyboru oraz przywrócenie wyświetlania komunikatu dostępne jest w nowym parametrze stałym Weryfikacja rachunków bankowych kontrahenta.

Rozrachunki

Do ustawień parametrów stałych Rozrachunki – funkcje dodatkowe dodano ustawienie Użyj domyślnego rachunku bankowego dala nowej transakcji. Gdy zaznaczone, dla nowych transakcji ustawiany będzie domyślny rachunek bankowy kontrahenta.

oz_f50_06

W oknie edycji rozrachunków dodano możliwość prezentacji kolumny z numerem rachunku bankowego kontrahenta. Kliknięcie w nagłówek kolumny Numer dokumentu / Numer kontraktu / Treść zapisu / Rachunek bankowy rozwija menu wyboru prezentowanych z kolumnie danych.

oz_f50_07

Przelew zbiorczy MPP

Do Operacji na oknie rozrachunków dodano raport e-przelew zbiorczy > Zleć e-Przelew MPP przygotowujący zbiorczy przelew z mechanizmem podzielonej płatności, za okres.

Przygotowując przelewy zbiorcze MPP można zweryfikować rachunki bankowe kontrahentów z białą listą podatników VAT oraz wskazać który rachunek zostanie użyty do przelewu.

Składniki transakcji

Na oknie Składniki transakcji dodano kolumnę Rachunek bankowy.

Wyciąg bankowy

Do listy pozycji dokumentu typu wyciąg bankowy dodano kolumny:

 • Data – data operacji bankowej.
 • Nr Dokum. – numer dokumentu, którego dotyczy operacja bankowa.

Historia zmian

Zmiany wyszczególniane w raporcie Historia zmian rozszerzono o dodawanie/usuwanie/edytowanie rachunku bankowego w rozrachunku.

Pobierane danych kontrahenta GUS/KAS

Do parametrów stałych firmy dodano ustawienie Weryfikacja danych kontrahenta umożliwiające wybór, z którego serwisu GUS(Głównego Urzędu Statystycznego) czy KAS(Krajowej Administracji Skarbowej) wczytywane będą dane. Wczytanie danych wykonywane jest na podstawie wprowadzonego numeru NIP, REGON lub KRS.

 oz_fk_02

 Zależnie od wybranego serwisu:

 • przycisk na oknie kontrahenta będzie miał nazwę Pobierz z GUS lub Pobierz z KAS.
 • polecenie weryfikujące status kontrahenta w VAT będzie miało nazwę Sprawdź status kontrahenta w VAT lub Sprawdź status kontrahenta w KAS.

 Historia weryfikacji statusu podatnika VAT z KAS będzie rejestrowana i dostępna do przejrzenia na nowej zakładce Status podatnika w Archiwum sprawdzeń (na zakładce Rachunki bankowe wykazywane będą sprawdzenia rachunków bankowych kontrahentów z białą lista podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej).

Wykaz towarów i usług

Do menu Pomoc dodano polecenie Załącznik Nr 15 do VAT otwierające temat pomocy z wykazem towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy.

Lista firm – wydajność

Poprawiona została wydajność aplikacji w obszarze uruchamiania oraz logowania się użytkownika.

Zoptymalizowane zostały obszary związane z listą podłączonych firm w tym m.in. odczytywanie listy firm oraz weryfikacja listy firm.

Na ekranie powitalnym widocznym przy uruchamianiu programu wyświetlany będzie pasek postępu.

Inne zmiany

 • Usunięto problem niepoprawnych kwot obrotów kont występujący, gdy początek roku fiskalnego nie jest pierwszym dniem miesiąca.
 • Usunięto problem zamykania programu przy próbie rozliczenia kolejnej faktury, gdy rozliczanych jest kilka dokumentów walutowych z podzieloną płatnością.
 • Usunięto problem blokujący import dokumentu specjalnego z programu Sage Kadry i Płace.
 • Usunięto problem z filtrowaniem rejestru zakupu według nazwy rejestru.
 • Usunięto problem z zatrzymaniem pracy programu przy zapisie kontrahenta.
 • Usunięto problem braku możliwości nadpisania istniejących danych rachunków bankowych podczas importu danych kontrahentów.
 • Usunięto błąd blokujący wystawienie e-przelewu z MPP na kwotę większą lub równą 32768 zł.
 • Usunięto błąd blokujący otworzenie okna pracownika z datą urodzenia wcześniejszą lub równą 1970-01-01.


2 Odpowiedzi do Wydanie Sage Symfonia 50cloud Finanse i Księgowość w wersji 2020.2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *