Aktualności

Wydanie Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość w wersji 2020.1

Co prawda wydanie tej wersji miało miejsce prawie miesiąc temu jednak nie wszyscy, którzy zmigrowali program do wersji 50C, a mają jeszcze wersję S 2.0 dokonali aktualizacji swoich programów do najnowszej wersji. W związku z tym opiszę wydanie i najważniejsze zmiany. Wersja 2020.1 została wydana 8 listopada 2019 roku. Główne zmiany dotyczą dodania Białej Listy podatników VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności w formatkach dokumentu.

Biała lista podatników VAT

W związku z wymogiem dochowania należytej staranności przy transakcjach od kwoty 15.000 zł. wprowadzono w programie zmiany wspierające użytkownika w pilnowaniu prawidłowości rozliczeń transakcji i weryfikacji danych rachunków bankowych kontrahentów.

W programie kwota limitu pilnowana jest dla każdego dokumentu oddzielnie. Nie wyczerpuje to jednak wszystkich przypadków, w których przepisy związane z przekroczeniem limitu powinny być stosowane.
Zapoznaj się z objaśnieniami ministerstwa (www.biznes.gov.pl) >>

Ministerstwo ostrzega, że ilość wykonywanych dziennie sprawdzeń będzie limitowana (do 10 sprawdzeń po 30 kontrahentów).

Parametry pracy

Do Parametrów stałych programu dodano ustawienie limitu dla transakcji gotówkowych (domyślnie 15.000,00 zł.). Parametr wspiera użytkownika w pilnowaniu aby transakcje od tej kwoty realizowane były za pośrednictwem rachunku bankowego.

Rachunki bankowe

Na zakładce Inne okna kontrahenta dodano kolumny przycisk Sprawdź rachunki uruchamiający weryfikację rachunku bankowego z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonane sprawdzenia są zapisywane w Archiwum sprawdzeń.

oz_fkp_01

Archiwum sprawdzeń

Do kartoteki Kontrahenci dodano polecenie Archiwum sprawdzeń otwierające okno prezentujące historię sprawdzeń rachunków bankowych kontrahentów z białą listą.

oz_fkp_02

Dokumenty

Dla dokumentów o charakterze Faktura VAT zakupRachunek uproszczony zakupFaktura korygująca zakupRachunek korygujący zakup dodano pola wyboru:

  • Rejestr podatników – oznacza, że prowadząc rozrachunki dla tego dokumentu oczekiwany jest rachunek bankowy kontrahenta zweryfikowany z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej. Pole jest automatycznie zaznaczone dla dokumentów przekraczających lub równych kwocie (domyślnie 15.000,00 zł) określonej w parametrze Limit gotówkowy. Informacja o oznaczeniu dokumentu tym parametrem prezentowana będzie w kolumnie Rej. w oknie listy dokumentów oraz listy rozrachunków.
  • MPP – oznacza, że płatności dokumentu należy wykonać z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie stosowane jest dla dokumentów, których obsługa w ten sposób wynika z obowiązujących przepisów.
  • MPP dobrowolny – pozwala dodatkowo oznaczyć dokument informacją, że obsługa mechanizmem podzielonej płatności wynika z dobrowolnej decyzji podatnika. Pole jest aktywne po zaznaczeniu pola MPP.

oz_fkp_03

Dla dokumentów o charakterze Faktura VAT sprzedażRachunek uproszczony sprzedażFaktura korygująca sprzedażRachunek korygujący sprzedaż dodano pole wyboru MPP oznaczające dokument do obsługi mechanizmem podzielonej płatności.

Na listach dokumentów (bufor, księgi, wzorce) dodano kolumnę Rej. informującą czy dokument został oznaczony (pole Rejestr podatników) do sprawdzenia danych kontrahenta w rejestrze podatników Krajowej Administracji Skarbowej.

oz_fkp_04

Dodano dodatkową opcję Rejestr podatników dla definicji wyszukiwania dokumentów. Umożliwia ona filtrowanie według wartości kolumny Rej.

Jeśli wyszukiwanie dokumentów ma wybraną wartość Nie dla Rej. podatników wtedy wyświetlone zostaną tylko dokumenty, które nie mają zaznaczonego pola Rejestr podatników, ale pominięte będą również dokumenty, dla których to pole nie jest dostępne.

Lista rozrachunków

Do listy rozrachunków dodano kolumnę Rej. prezentującą informację czy dokument został oznaczony (pole Rejestr podatników) do sprawdzenia danych kontrahenta w rejestrze podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku firm utworzonych wcześniejszą wersją programu kolumna nie jest widoczna domyślnie. Aby włączyć wyświetlanie kolumny kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówku tabeli w oknie rozrachunków i w otwartym menu zaznacz Rej.

Do menu przycisku Operacje dodano polecenie Sprawdź rachunki bankowe umożliwiające zweryfikowanie poprawności rachunków bankowych dla wybranych rozrachunków z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.

Dodano dodatkową opcję Rej. podatników dla definicji wyszukiwania rozrachunków. Umożliwia ona filtrowanie według wartości kolumny Rej.

Jeśli wyszukiwanie rozrachunków ma wybraną wartość Nie dla Rej. podatników wtedy wyświetlone zostaną tylko rozrachunki dokumentów, które nie mają zaznaczonego pola Rejestr podatników, ale pominięte będą również dokumenty, dla których to pole nie jest dostępne.

Edycja rozrachunków

Na oknie edycji rozrachunków dodano przycisk Rachunek bankowy.

oz_fkp_06

Przycisk otwiera okno kontrahenta, w którym można edytować rachunki bankowe i sprawdzić ich poprawność z białą listą Krajowej Administracji Skarbowej. Kliknięcie przycisku Użyj na oknie kontrahenta zamyka okno i:

  • jeśli kontrahent ma wprowadzony jeden rachunek bankowy, używa dla edytowanego rozrachunku,
  • jeśli kontrahent ma dwa rachunki bankowe wyświetlone zostanie pytanie, który z nich powinien być użyty na edytowanym rozrachunku.

Przelewy

Operacja przygotowująca zbiorczo przelewy elektroniczne dla rozrachunków będzie zawierała dodatkowy krok otwierający okno weryfikacji rachunków bankowych.

oz_fkp_07

W nowym oknie przycisk:

  • Sprawdź – weryfikuje poprawność rachunków bankowych dla rozrachunków z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Dalej – kontynuuje przygotowanie przelewów elektronicznych dla wybranych na liście rozrachunków. Jeśli chcesz wykluczyć rozrachunek z przygotowywanych przelewów (np. z powodu negatywnej weryfikacji) samodzielnie odznacz go na liście przed kliknięciem przycisku Dalej.

Parametry zlecania przelewów

Parametr Wprowadzanie dokumentów do bufora poleceniem przelewu przeniesiono do okna wywoływanego z menu Dokumenty > Przelewy > Parametry zlecania przelewów. Okno ustawień wywołać można również z grupy Parametry stałe.

Na oknie dodano ustawienie domyślnie podpowiadanej dla przelewu daty jako daty dla programu lub terminu płatności.

Parametry mają zastosowanie w operacji zlecenia przelewu pojedynczego.

oz_fkp_05

Aktualizacja wzoru deklaracji CIT-8

Dodano obsługę nowego formatu deklaracji CIT-8(27).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *