Finanse i KsięgowośćJPKŚrodki TrwałeStrefa KsięgowaSymfonia 2.0

Wydanie programów Sage Symfonia 2.0 w wersji 2018.a

W dniu 14 lutego 2018 zostały wydane nowe wersje programów: Finanse i Księgowość, Środki Trwałe, Mała Księgowość, e-Box w wersji 2018a.

 

 

Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2018.a:

 • Podpisywanie deklaracji profilem zaufanym ePUAP:
  Program rozszerzono o funkcjonalność podpisywania deklaracji za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

  Do menu Ustawienia dodane zostało polecenie Autoryzacja JPK. Opcje ustawień zawierają wybór sposobu podpisywania za pomocą: Podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego (ePUAP) oraz ustawienia domyślnych ścieżek zapisu i odczytu plików metadanych.

  Gdy ustawione zostanie podpisywanie za pomocą Profilu Zaufanego (ePUAP) na pasku narzędziowym dostępny jest nowy przycisk Generuj metadane (plik metadadanych po podpisaniu na portalu ePUAP wykorzystywany jest do podpisywania deklaracji).

  W kolumnie Status prezentowane będą informacje o utworzonych i podpisanych plikach metadanych.

  Aby wykorzystać profil zaufany do podpisania deklaracji JPK należy:

  1. Ustawić podpisywanie za pomocą Profilu Zaufanego (ePUAP).
  2. Utworzyć plik metadanych.
  3.Podpisać plik metadanych na portalu ePUAP, pobrać go i zapisać w katalogu, z którego odczytywane są podpisane pliki metadanych.
  4.Oświerzyć listę deklaracji a następnie przesłać deklarację JPK na bramkę Ministerstwa Finansów klikając przycisk Wyślij.

Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe 2018.a:

 • W menu Pomoc dodano polecenie Archiwum wiadomości Sage otwierające okno komunikatów firmy Sage.
 • Usunięto błąd zapisu środka przy przenoszeniu go do grupy metodą “przeciągnij i upuść”.
 • Usunięto błąd zapisu środka przy wprowadzaniu z okna katalogu predefiniowanego.
 • Usunięto problem dotyczący konwersji bazy danych.

Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2018.a:

 • JPK_VAT
  Raporty JPK dla rejestrów VAT tworzone będą w formacie JPK_VAT(3).
 • Inne zmiany
  Naprawiono błąd numeracji blokujący księgowanie dokumentów prostych z zapisami pozabilansowymi.
  Naprawiono mechanizm weryfikacji poprawności numeru NIP przy imporcie dokumentów.
  Usunięto błąd występujący w przypadku przesyłania dokumentów z wyszczególnioną usługą w rejestrze za pośrednictwem mechanizmu integracji.
  Usunięto błąd numeracji dokumentów blokujący wystawienie kolejnego dokumentu prostego.
  Naprawiono synchronizację rozrachunków (rozliczanie płatności w programie Handel z zapłatami w programie Finanse i Księgowość).
  Naprawiono wykazywanie kontrahentów aktywnych w VIES z chorwackimi numerami NIP.
  Poprawiono tworzenie pliku JPK_VAT w formacie 3. Jeśli data operacji i data dokumentu są takie same to w pliku JPK wykazana zostanie tylko data wystawienia.
  Usunięto problem przechodzenia aplikacji w stan bez odpowiedzi w trakcie logowania.
  Zmieniono mechanizm automatycznego ustawiania parametru Podatnik VAT czynny. Parametr nie będzie automatycznie zaznaczany po wprowadzeniu numeru NIP, ale w przypadku zmiany numeru NIP zostanie on odznaczony (dotyczy to również zmiany spowodowanej synchronizacją danych z GUS).
  Dla dokumentów bez rejestru VAT (np. Wyciąg bankowy, Dokument Prosty) usunięto problem uruchamiania łączenia dokumentów z Symfonia e-Dokumenty t przy przechodzeniu za pomocą klawiatury przez pole Znacznik lub wybraniem skrótu Alt+D.

Sage Symfonia 2.0 Mała Księgowość 2018.a:

 • Raporty JPK_VAT
  Raporty i korekty raportu JPK dla rejestrów VAT tworzone będą w formacie JPK_VAT(3) bez względu na okres, za który są tworzone.
 • Zakupy ze stawką 0% na deklaracjach VAT

  Do ustawień parametrów pracy dla grupy Parametry wypełniania deklaracji podatkowych dodano ustawienie Zakupy 0% na deklaracji VAT.
  Użytkownik może wybrać czy zakupy rejestrowane ze stawką 0% będą wykazywane na deklaracjach VAT i raportach JPK.

 • Podstawa składek ZUS właściciela
  Zaktualizowano wartość parametrów obliczeń kwot składek ZUS:
  Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne: 2665,80 zł.
  Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3554,93 zł.

 • Sage Connect
  Import paczki dokumentów (w formacie 3.0) z Sage Connect automatycznie wprowadzi dane do programu Sage Symfonia 2.0 e-Dokumenty współpracującego z programem Sage Symfonia 2.0 Małą Księgowość.
  Dodano obsługę różnych typów dokumentów: sprzedaż, zakup, inny dokument księgowy (tzn. dokument bez VAT, np. nota księgowa).
  Umożliwiono import dokumentów z niekompletną dekretacją. Aby dokument został zaimportowany musi posiadać: numer, datę oraz typ dokumentu (sprzedaż, zakup, inny dokument księgowy).

 • Inne zmiany
  Poprawiono schemat tworzonych deklaracji PIT-36L(14), aby przechodziły weryfikację poprawności w programie e-Deklaracje.
  Dodano brakujące pola 10-13 w schemacie XML załącznika e‑deklaracji PIT-BR.
  Podczas pobierania danych z GUS parametr Podatnik VAT czynny zostanie zaznaczony dopiero po weryfikacji statusu kontrahenta.
  Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu w trakcie tworzenia pliku JPK, gdy definicje katalogów programu wskazują na nieistniejące foldery.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *