Więcej rejestrów VAT w rejestrze… Rejestr do przodu… Rejestr do tyłu…

Wypełniając rejestr VAT mogę dać go tylko w dwa kolejne miesiące
licząc z miesiącem w który dodaje dokument. Czy istnieje możliwość
zwiększenia ilości tych okresów o dwa dodatkowe?

Standardowo program Symfonia Finanse i Księgowość umożliwia zakwalifikowanie rejestru w dwa okresy wliczając w to okres dekretacji dokumentu. Nie ma jednak problemu aby ilość tych okresów zwiększyć, a nawet sprawić aby można było użyć okresu wstecz.

001 – Standardowe okresy w rejestrze VAT

Rys. 001 – Standardowe okresy w rejestrze VAT

Aby zwiększyć ilość dostępnych okresów należy dopisać odpowiednią formułę do pliku konfiguracyjnego Symfonii (wymaga to wy edytowania pliku konfiguracyjnego – dlatego wpis umieszczony jest także w dziale technicznym).
Ten plik to Symfonia.ini znajdujący się w katalogu instalacyjnym programu.

Mając na uwadze, że tak naprawdę mamy tylko dwa różne (przeciwstawne rejestry) – to dla każdego z nich musimy osobno przypisać jak wiele okresów ma być widocznych. Określamy to na zasadzie: ile w przód i ile w tył.

Poznajmy odpowiednie formuły:
ZakupDoPrzodu – dla zakupu dodaje okresy do przodu
ZakupDoTyłu – dla zakupu dodaje okresy do tyłu
SprzedazDoPrzodu – dla sprzedaży dodaje okresy do przodu
SprzedazDoTylu – dla sprzedazy dodaje okresy do tyłu

Aby użyć reguły w pliku dodajemy najpierw odpowiednią sekcję:

[Okresy VAT]

Po niej wpisujemy formuły zmieniające ilość dostępnych okresów, np.:

ZakupDoPrzodu=1
ZakupDoTylu=1

Zapisujemy plik i otwieramy firmę jeszcze raz – aby program przeczytał zmienioną konfigurację.

Po wejściu do rejestrów w nowo wprowadzanym dokumencie widzimy, że mamy dostępny o jeden okres więcej – w tym przypadku jeden wstecz (okres dokumentu to kwiecień).

002 – Zwiększenie ilości dostępnych rejestrów

Rys. 002 – Zwiększenie ilości dostępnych rejestrów

To samo możemy zrobić z rejestrem sprzedaży, np.:

SprzedazDoPrzodu=1
SprzedazDoTylu=1

Proszę pamiętać, że bez jakiejkolwiek ingerencji w plik konfiguracyjny zawsze mamy dostępny tylko jeden okres do przodu. To tak jakbyśmy wprowadzili zapis przedstawiony poniżej:

ZakupDoPrzodu=1
ZakupDoTyłu=0
SprzedazDoPrzodu=1
SprzedazDoTylu=0

Proszę nie przesadzać z ilością dostępnych okresów w rejestrach VAT ponieważ zamiast pomagać – większa ich ilość będzie skutecznie nam przeszkadzać.

Optymalną ilością jest max 3 okresy do przodu i dwa do tyłu.

Proszę pamiętać, że okresy które wchodzą do następnego roku obrotowego będą widoczne tylko wtedy, gdy ten rok jest założony.

Na pytania typu „Ile maksymalnie można dodać okresów?” odpowiem…
A sprawdźcie sobie sami!!!7 Odpowiedzi do Więcej rejestrów VAT w rejestrze… Rejestr do przodu… Rejestr do tyłu…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *