Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towaru – Dokument Specjalny w Programie Symfonia Finanse i Księgowość ver. 2014

Ostatnio pisałem o Odwrotnym Obciążeniu i zastosowaniu nowego typu dokumentu – Dokumentu Specjalnego. Dzisiaj użyjemy go do obsłużenia operacji jaką jest Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towaru.

Standardowo wprowadzaliśmy dokument Faktura Nabycia, a następnie do niego dokument WNT – czyli Faktura Wewnętrzna. W Fakturze Nabycia (FN) dekretowaliśmy koszt i tworzyliśmy zapis na konto kontrahenta zwykle w walucie obcej, a w Fakturze Wewnętrznej naliczaliśmy i odliczaliśmy VAT.

No cóż… W tym artykule zrobimy to podobnie, tylko zamiast dwóch dokumentów użyjemy jednego.

Od wersji 2014 dostępny jest tzw. Dokument Specjalny, którym możemy za ewidencjonować praktycznie każdą operację księgową, nawet bardzo nietypową i w dowolnej walucie.

Najpierw jednak przedstawię sytuację obecną jaką stosowaliśmy do tej pory.

Proszę pamiętać, że ustawodawca nie zabrania stosować faktur wewnętrznych, więc takie rozwiązanie jakie przedstawię teraz jest nadal poprawne (w starszych wersjach programu praktycznie jedyne).

Dotychczasowe rozwiązanie.

  1. FWN – Faktura Wewnątrzwspólnotowego Nabycia zdefiniowana jako Faktura Nabycia, w której dekretujemy tylko zakup, czyli koszt (magazyn) i zapis na koncie kontrahenta.
  2. WNT – Faktura Wewnętrzna WNT – która służy nam tylko do uzupełnienia rejestru VAT i zadekretowania kwot na konta VATu wynikające z rejestru.

001 – Definicja Faktury Wewnątrzwspólnotowego Nabycia - FWN

Rys. 001 – Definicja Faktury Wewnątrzwspólnotowego Nabycia – FWN

002 – Definicja rejestrów VAT – rejestr naliczony WNT

Rys. 002 – Definicja rejestrów VAT – rejestr naliczony WNT

003 – Definicja rejestrów VAT – rejestr należny WNT

Rys. 003 – Definicja rejestrów VAT – rejestr należny WNT

004 – Definicja Faktury Wewnętrznej WNT

Rys. 004 – Definicja Faktury Wewnętrznej WNT

Jak widzicie definicja dokumentów jest prosta, a rejestry VAT skonfigurowane są jako zwykłe.

To, że trafiało to do odpowiednich pól w deklaracji VAT-7 to była zasługa WNT – czyli Faktury Wewnętrznej WNT i oznaczeniu, że VAT jest Unijny (kolumna „UE” w rejestrze VAT).

005 – Tak wyglądałaby poprawnie wprowadzona faktura nabycia FWN

Rys. 005 – Tak wyglądałaby poprawnie wprowadzona faktura nabycia FWN

006 – Tak wyglądałaby poprawnie wprowadzona faktura wewnętrzna WNT - Dekretacje

Rys. 006 – Tak wyglądałaby poprawnie wprowadzona faktura wewnętrzna WNT – Dekretacje

007 – Tak wyglądałaby poprawnie wprowadzona faktura wewnętrzna WNT – Rejestr VAT

Rys. 007 – Tak wyglądałaby poprawnie wprowadzona faktura wewnętrzna WNT – Rejestr VAT

Gwarantuję, że tak wprowadzane dokumenty do wersji 2014 działały bezproblemowo.

A w wersji 2014… Też będzie działało prawidłowo

008 – Poprawna deklaracja VAT-7 wg starej konfiguracji

Rys. 008 – Poprawna deklaracja VAT-7 wg starej konfiguracji

Jak to w takim razie zmienić… Aby całość operacji wprowadzić jednym dokumentem.

Utwórzmy zatem nowy dokument używając typu DS.

009 – Poprawnie skonstruowany Dokument Specjalny dla FWN

Rys. 009 – Poprawnie skonstruowany Dokument Specjalny dla FWN

Proszę zauważyć, że jako rodzaj transakcji wybraliśmy „Zakup z samoopodatkowaniem”, czyli tak samo jak przy Odwrotnym Obciążeniu – tak na marginesie… to przecież chcemy zrobić… tylko dla transakcji unijnej i w walucie obcej.

Możemy też wybrać Walutę dla dokumentu – ja wybrałem EURO oraz wcześniej używane rejestry VAT do ewidencji VAT WNT.

Najważniejszą jednak sprawą jest zaznaczenie w bloku „Rejestry VAT” to, żeby program pokazywał kolumnę „UE” i „Usługa”. Usługa nie jest konieczna, ale gdyby w takim dokumencie wystąpiła, to lepiej być na to przygotowanym. Pamiętajmy, że definicji dokumentu nie zmienimy po wprowadzeniu pierwszego dokumentu wg tej definicji. Niektóre – najważniejsze – opcje będą zablokowane.

Teraz wprowadźmy taki dokument jak wcześniej ale wg nowego typu i zobaczmy co się będzie działo.

010 – Wprowadzanie FWN za pomocą Dokumentu Specjalnego

Rys. 010 – Wprowadzanie FWN za pomocą Dokumentu Specjalnego

Jeżeli przeczytaliście poprzedni artykuł „Odwrotne Obciążenie w programie Symfonia Finanse i Księgowość ver. 2014” to nie będziecie mieli problemów z wprowadzeniem też i tego dokumentu.

Zainteresowanych proszę o jego przeczytanie.

011 – Wprowadzanie FWN – Rejestr VAT

Rys. 011 – Wprowadzanie FWN – Rejestr VAT

Najważniejsze są zmiany w rejestrze VAT, bo tam musimy użyć rejestrów do VAT WNT i zaznaczyć kolumnę „UE” zaraz za datą rejestru i znacznikiem. Jeżeli będzie to VAT związany z usługą, to zaznaczamy też kolumnę „Us” znajdującą się za kolumną „UE”. Oczywiście wtedy trzeba dodać usługę tak jak nowy rejestr.

Ale zobaczmy jak teraz wygląda deklaracja VAT-7

012 – Prawidłowa deklaracja VAT-7 dla FWN

Rys. 012 – Prawidłowa deklaracja VAT-7 dla FWN

Jak widzicie teraz system za ewidencjonował VAT w deklaracji poprawnie.

Co też chcieliśmy uzyskać.22 Odpowiedzi do Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towaru – Dokument Specjalny w Programie Symfonia Finanse i Księgowość ver. 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *