Aktualności

UWAGA!!! Problem z aktualizacją 2020.1b dla programu Kadry i Płace One Payroll

Informujemy, że w programie Sage Kadry i Płace One Payroll 2020.1.b zdiagnozowano kilka problemów związanych z generowaniem PIT-11(25) za rok 2019.

Mogą one występować sporadycznie w zależności od okoliczności opisanych poniżej. Problemy zostały zdiagnozowane i zostało przygotowane rozwiązanie naprawcze, które jest udostępniane w postaci pliku Aktualizacje_2020_1b.dll.

Najnowsza poprawka, aktualizacja nr 3 zawiera rozwiązanie następujących problemów:

Ważne!!! 21.01.2020 Została wycofana aktualizacja nr 2 i nr 3, ponieważ po zainstalowaniu Aktualizacji nr 2 wraz z aktualizacją nr 3 wykryliśmy problem: Po przeliczeniu wartości na miesiące-lata u pracowników nie przenosi się zaliczka od zasiłków z poz. 68 do poz. 33. Wkrótce zostanie udostępnione nowe rozwiązanie. Przepraszamy za utrudnienia.

Problem 1:

Pracownik do 26 roku życia, korzystający z zwolnienia podatkowanego, który miał wypłacone w 2019 roku wynagrodzenie chorobowe, w PIT 11(25) w pozycji 86, 87 może mieć wykazaną zawyżoną wartość dla przychodów zwolnionych dla osób do 26 r.ż. (dwukrotnie policzone wynagrodzenie chorobowe). Uwaga! Problem dotyczy tylko sytuacji, gdy wynagrodzenie chorobowe było naliczone i zamknięte w wersji Sage Kadry i Płace 2020.

Problem 2:

W PIT-11(25) brakuje zaliczki na podatek dochodowy od praw autorskich przy umowie o pracę, które są w całości wynagrodzeniem autorskim (100%) lub są rozliczane w oddzielnym okresie płacowym.

Problem 3:

W PIT-11(25) poz. 29 jest zawyżony przychód o wpłatę pracodawcy z tytułu PPK za poprzedni miesiąc.

Problem 4:

Zgodnie z brzmieniem formularza PIT-11 w sekcji D w poz. 28: Koszty uzyskania przychodów, wykazane w poz. 30, zostały uwzględnione do wysokości przysługującej podatnikowi (zaznaczyć właściwy kwadrat) – ta pozycja dotyczy tylko przychodów wykazanych w wierszu 1. Takie ustawienia zostały wprowadzone w wersji 2020.1.b.

Jednakże po ostatnich konsultacjach z KIS, jeżeli pracownik otrzymał wyłaczne przychody wykazane w wierszu 2 i miał uwzględnione koszty uzyskania, to należy również zaznaczyć odpowiedni kwadrat w sekcji D.

Stosowną poprawkę (wraz z opisem jej instalacji) można pobrać z Centrum Wiedzy.

Artykuł przedrukowany z https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=15828

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *