Aktualności

UWAGA!!! Aktualizacja programu Kadry i Płace One Payroll 2020.1b + FIX 4

W dniu 23 stycznia wyszła poprawka oznaczona cyfrą 4. Poprawka naprawia zdiagnozowane problemy występujące w wersji 2020.1b związane z wyliczeniami PIT-11(25) za rok 2019.

Aktualizacja ta nie jest obowiązkowa dla wszystkich Użytkowników, a tylko dla tych, u których występują przedstawione problemy.

Najnowsza poprawka, aktualizacja nr 4 dostępna tutajzawiera rozwiązanie następujących problemów:

Problemy wyliczeniowe:

Problem 1:

Przeliczona zaliczka na podatek w PIT-11 w poz. 33 po wgraniu aktualizacji nr 3 z dnia 17.01.2020 – wartość zaliczki w poz. 33 nie zawierała zaliczki od zasiłków.

Problem 2:

Pracownik do 26 roku życia, korzystający z zwolnienia podatkowanego, który miał wypłacone w 2019 roku wynagrodzenie chorobowe, w PIT 11(25) w pozycji 86, 87 może mieć wykazaną zawyżoną wartość dla przychodów zwolnionych dla osób do 26 r.ż. (dwukrotnie policzone wynagrodzenie chorobowe). Uwaga! Problem dotyczy tylko sytuacji, gdy wynagrodzenie chorobowe było naliczone i zamknięte w wersji Sage Kadry i Płace 2020.

Problem 3:

W PIT-11(25) brakuje zaliczki na podatek dochodowy od praw autorskich przy umowie o pracę, które są w całości wynagrodzeniem autorskim (100%) lub są rozliczane w oddzielnym okresie płacowym.

Problem 4:

W PIT-11(25) poz. 29 jest zawyżony przychód o wpłatę pracodawcy z tytułu PPK za poprzedni miesiąc.

Problem 5:

Zaliczka na podatek od innych źródeł, poz. 68. Brak zaliczki z przychódu z innych źródeł lub niepoprawnie wykazywana zaliczka na podatek w PIT 11, jeżeli pracownik jednocześnie oprócz przychodu ze stosunku pracy otrzymuje również składniki zdefiniowane jako Inne źródła oraz zasiłki chorobowe/macierzyńskie.

Problem 6:

Podczas wykonywania deklaracji PIT-11 dla dużej liczby pracowników (ponad 150) pokazywał się komuniakt o błędzie: ‘System.OutMemoryExcepetion’ was thrown.

Problemy z pobieraniem wartości do wydruku PIT-11(25) lub weryfikacją e-deklaracji:

Problem 1:

Zgodnie z brzmieniem formularza PIT-11 w sekcji D w poz. 28: Koszty uzyskania przychodów, wykazane w poz. 30, zostały uwzględnione do wysokości przysługującej podatnikowi (zaznaczyć właściwy kwadrat) – ta pozycja dotyczy tylko przychodów wykazanych w wierszu 1. Takie ustawienia zostały wprowadzone w wersji 2020.1.b.

Jednakże po ostatnich konsultacjach z KIS, jeżeli pracownik otrzymał wyłaczne przychody wykazane w wierszu 2 i miał uwzględnione koszty uzyskania, to należy również zaznaczyć odpowiedni kwadrat w sekcji D.

Problem 2:

PIT-11 wykonany dla osoby, która ma rozliczone w programie wyłącznie prawa majątkowe (wiersz 7 bez kosztów uzyskania) – problem z weryfikacją e-deklaracji.

Problem 3:

PIT-11 wykonany dla osoby, ktora ma rozliczone\wprowadzone tylko wartości dla innych pozycji, np. poz.32 Dochód zwolniony od podatku – nie pobierają się wartości do wydruku.

Poprawkę należy pobrać ze strony producenta: Aktualizacje_2020_1b_nowy.zip

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: Zdiagnozowane problemy dotyczące wysyłania PIT-11(25) za rok 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *