FakturaSymfonia Start 2.0

Sage Symfonia Start 2.0 Faktura 2017.a

Sage Symfonia Start 2.0 Faktura
Zmiany w wersji 2017.asymfonia-2015-new

Wystawianie faktur w imieniu sprzedawcy

Dodano możliwość wystawiania faktur w imieniu innego podmiotu. W nowym oknie ustawień Wystawianie faktur w imieniu można wprowadzić dane sprzedawcy oraz włączyć wystawianie dokumentów z danymi sprzedawcy i wystawcy.

Następujące raporty dostosowano do obsługi prezentacji danych sprzedawcy i wystawcy:

 • Dokument VAT I
 • Dokument VAT I org + kop na stronie
 • Faktura turystyczna
 • Faktura VAT Korygująca
 • Dokument VAT tekstowy I
 • Dokument VAT tekstowy I org + kop
 • Faktura zaliczkowa
 • Dokument VAT format HTML
 • Dokument VAT format RTF
 • Zaliczka sprzedaży
 • Zaliczka sprzedaży format HTML
 • Zaliczka sprzedaży format RTF
 • Faktura VAT korygująca format HTML
 • Faktura VAT korygująca format RTF
 • Nota korygująca fakturę VAT
 • Faktura zaliczkowa korygująca
 • Korekta zaliczki sprzedaży
 • Nota korygująca zaliczkę sprzedaży
 • Dokument VAT uproszczony
 • Faktura VAT Korygująca uproszczona

Dane firmy

Na oknie Ustawienia > Dane firmy do danych adresowych dodano pola: Powiat, Gmina oraz Poczta. Firmy składające raporty JPK powinny mieć te pola wypełnione.

Podpowiadanie kursu walut

W ustawieniach Firma > Parametry pracy > Zasady obliczeń dodano parametr Sposób podpowiadania kursu waluty. Określa on datę, z której podpowiadany jest kurs waluty obcej podczas przeliczania wartości walutowych na złotówkowe:

 • z dnia transakcji – podpowiadany jest kurs z dnia rejestrowanej transakcji,
 • z dnia roboczego poprzedzającego – podpowiadany jest kurs z dnia roboczego poprzedzającego rejestrowaną transakcję.

Zmiana ustawienia nie wpływa na dokumenty już wystawione.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Dodano raport przygotowujący Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Detal – wprowadzanie wielu dokumentów

W trybie sprzedaży detalicznej umożliwiono wprowadzanie wielu dokumentów równocześnie.
Dodano przycisk Nowy (Ctrl+N) rozpoczynający wprowadzanie nowego dokumentu bez zamykania dokumentu poprzedniego.

Do przełączania między wprowadzanymi dokumentami służą przyciski strzałek oraz skrót klawiszowy Ctrl – strzałka w prawo/lewo. Na pasku narzędziowym prezentowana jest liczba wprowadzanych dokumentów, oraz który z nich jest aktualnie wyświetlony.

Ikonę przycisku Paragon/Faktura (F11) zmieniono na bardziej intuicyjną.

Kontrahenci

Do opcji wyboru rodzaju kontrahenta dodano nowy rodzaj: Osoba fizyczna (firma). Rodzaj ten przeznaczony jest dla kontrahentów wykonujących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.
Konwersja firmy do wersji 2017.a zmieni ustawienie kontrahentów rodzaju Osoba fizyczna wprowadzonych w poprzednich wersjach na Osoba fizyczna (firma).

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *