Finanse i KsięgowośćSymfonia 2.0

Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2017.a

Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość

Zmiany w wersji 2017.asymfonia-2015-new

Wzory deklaracji CIT i VAT

Dodano wzory deklaracji:

 • CIT-8(24),
 • CIT-8/O(11),
 • VAT-7(17),
 • VAT-7K(11),
 • VAT-7D(8).

Dodano nowy załącznik CIT-BR dla deklaracji CIT-8.

Ustawienie stawki podatku CIT

W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016r. poz. 1550) w programie Finanse i Księgowość dodano możliwość ustawienia właściwej dla firmy stawki podatku CIT.

Ustawienie wykonywane jest z okna Raporty > Urzędy > Parametry deklaracji.

Ustawienie dołączania załącznika ORD-ZU

Do ustawień parametrów deklaracji dodano możliwość wyboru, czy dla korekty deklaracji wymagane jest dołączenie pustego załącznika ORD-ZU.

Dostępne ustawienia dla Załącznika ORD-ZU to:

 • wymagany – wypełnienie załącznika ORD-ZU będzie wymagane przed wydrukiem deklaracji lub wysyłką e-deklaracji
 • niewymagany – przy wydruku lub wysyłce e-deklaracji załącznik ORD-ZU nie zostanie dołączony nawet, gdy został wypełniony przez użytkownika.

Jednolity Plik Kontrolny

Pliku raportu dla rejestrów VAT tworzony będzie w formacie VAT_JPK(2).

W ustawieniach raportu Jednolity Plik Kontrolny dodano opcję Korekta. Opcję należy zaznaczyć, gdy tworzony jest plik JPK_VAT w celu złożenia korekty.

Uwzględnianie zakupów w deklaracjach VAT i raportach JPK

W oknie ustawień parametrów stałych Rejestry i konta VAT dodano możliwość wyboru czy zakupy ze stawką 0% będą uwzględniane na deklaracjach VAT oraz w raportach JPK.

Progi odsetkowe

Zaktualizowano obsługę progów podatkowych odsetek do obowiązujących przepisów.

Progi odsetkowe podpowiadane będą w zależności od rodzaju kontrahenta. W związku z tym dodano nowy rodzaj kontrahenta Osoba fizyczna (firma). Rodzaj ten przeznaczony jest dla kontrahentów wykonujących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Do menu Operacje kartoteki kontrahentów dodano polecenie Zmiana rodzaju umożliwiające zmianę rodzaju wybranych z kartoteki kontrahentów.

W ustawieniach parametrów stałych są teraz dwie pozycje związane z odsetkami:

 • Naliczanie odsetek – okno dialogowe – parametry odsetek ustawowych dla kontrahentów rodzaju Osoba fizyczna.
 • Naliczanie odsetek (transakcje handlowe) – parametry odsetek ustawowych dla kontrahentów rodzaju Firma orazOsoba fizyczna (firma).

Dane kontrahenta na dokumentach

Dodano możliwość rejestracji dodatkowych danych kontrahenta np. wykorzystywanych wcześniej danych adresowych. Dane te można wykorzystać w trakcie wprowadzania dokumentów.

Dane kontrahenta będą zapamiętywane razem z dokumentem którego dotyczą. Wydruki dokumentów i rejestrów VAT będą prezentowały dane kontrahenta zarejestrowane z dokumentem.

Na oknach dokumentów w danych kontrahentów dodano pole Nazwa z rozwijanym menu:

 • Użyj bieżących danych kontrahenta – na dokumencie zostaną ustawione aktualne dane kontrahenta (wprowadzone na oknie kontrahenta).
 • Wybierz z listy – otwiera okno Dane kontrahenta na dokumentach umożliwiające wprowadzenie innych niż domyślne danych kontrahenta.

 

Polecenia szablonów importu specjalnego rozszerzono o możliwość wyboru sposobu pobierania danych kontrahenta. Dodano definicję #DANEKH z parametrami:

 • 0 – dane kontrahenta pobrane zostaną z kartoteki (ustawienie domyślne).
 • 1 – dane kontrahenta pobrane zostaną z importowanego dokumentu. Jeśli dokument zawiera jedynie identyfikator kontrahenta to pobrane zostaną dane z kartoteki kontrahentów.

Okno Dane kontrahenta na dokumentach można otworzyć z:

 • menu podręcznego okna dokumentu,
 • menu podręcznego kontrahenta na liście kontrahentów stałych,
 • menu podręcznego kontrahenta na liście kontrahentów incydentalnych,
 • menu pod przyciskiem Informacje na oknie kontrahenta.

Numeracja dziennika księgowań

Dodano ustawienie sposobu prowadzenia numeracji dziennika księgowań w roku obrachunkowym. Ciągłość prowadzonej numeracji może być miesięczna lub roczna.

Ustawienie wykonywane jest:

 • w trakcie zakładania nowej firmy na oknie Informacje o działalności firmy dla aktualnego roku,
 • w trakcie tworzenia nowego roku na oknie Nowy rok.

Ustawienie dla aktualnie wybranego roku obrachunkowego można podejrzeć na oknie Informacje o działalności firmy oraz Długość roku.

Inne zmiany

 • Ustawienie parametrów deklaracji: Rodzaj wariantu RZiS będzie zapamiętywane oddzielnie dla każdej firmy,
 • Usunięto błąd importu powodujący duplikację rekordów w bazie 01impmap.dat przy uzgadnianiu kontrahenta incydentalnego.
 • Poprawiono mechanizm integracji w zakresie synchronizacji rachunków bankowych kontrahenta,
 • Usunięto błąd przy zapisie dokumentu RK powodujący wyświetlenie informacji, że kwota do zapłaty w rejestrze VAT nie zgadza się z kwotą dokumentu. Sytuacja ta występowała, gdy w dokumencie użyto rejestru niepodlegającego odliczeniu i wyborze księgowania VAT w netto,
 • Poprawiono komunikat informujący o problemach z uruchomieniem komponentu pobierającego dane kontrahenta z GUS.
 • Naprawiono wyświetlanie znacznika dokumentu, gdy rozliczany jest rozrachunek w walucie,
 • Zobowiązania przepłacone będa pomijane przy wystawianiu not i monitów.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *