Opis raportów Symfonia Finanse i Księgowość

Raporty – Zapisy na koncie – Symfonia Finanse i Księgowość

Zapisy na koncie po raporcie obroty konta jest najczęściej wykorzystywanym raportem w pracy księgowego. Umożliwia analizę zapisów księgowych na wybranym koncie, niezależnie od pozycji analitycznej na jakiej jest wykonywany.

Raport odnajdziemy:

Raporty → Konta → Zapisy na koncie

Raporty - Zapisy konta - Symfonia Finanse i Księgowość

Rys. 001 – Okno raportu zapisy na koncie

Okno jak widać bardzo przypomina raport Obroty konta – który opisałem w artykule “Raporty – Obroty konta – Symfonia Finanse i Księgowość”, a właściwie jest nim.

Aby zobaczyć efekt należy podać numer konta dla jakiego system ma przedstawić zapisy. Postępujemy identycznie jak w raporcie wcześniej opisanym, czyli:

Klikamy w strzałkę za pustym polem z napisem KONTO:, na drzewku planu kont zaznaczamy konto 201-2-1 i klikamy „Użyj”.

System jeszcze poprosi nas o wybranie zakresu dat od do i ewentualnie kwot jakich będziemy poszukiwali oraz oczywiście, czy ma uwzględnić zapisy w buforze.

Zapamiętajmy sobie, że dopóki większość danych przechowujemy w buforze, dopóty zaznaczamy ten znacznik. Jeżeli nie zaznaczymy go, zapisy będą brane TYLKO z danych zapisanych do ksiąg.

Raporty - Zapisy konta - Symfonia Finanse i Księgowość

Rys. 002 – Wybór konta do raportu oraz określenie jego podstawowych parametrów.

Jeżeli raport wykonywany jest z przejścia z Obrotów konta, to system zapyta się wyłącznie o zakres dat i bufor. Konto przepisze z poprzedniego raportu.

Co widzimy na zestawieniu?

Raporty - Zapisy konta - Symfonia Finanse i Księgowość

Rys. 003 – Wykonany raport Zapisy na koncie

Na górze widzimy konto dla jakiego aktualnie wykonany jest raport, zakres dat i czy uwzględniono bufor.

Pod spodem kolumny z okresem, datą, dokumentem, opisem, stroną księgową i kontem przeciwstawnym. Kolumny o których wspomniałem można bez problemu filtrować klikając je jednokrotnie. Wyjątkiem jest kolumna Opis, po kliknięciu której wyświetla się dodatkowe małe menu w celu wybrania danej jaka ma się wyświetlać pod spodem. Do wyboru jest Opis i Nr ewidencyjny dokumentu z systemu.

Raporty - Zapisy konta - Symfonia Finanse i Księgowość

Rys. 004 – Dodatkowe możliwości filtrowania danych

Ciekawą funkcją jest możliwość wydrukowania zestawienia właśnie w układzie wcześniej przefiltrowanym.

Po lewej stronie okna z raportem znajduje się kolumna do zaznaczania poszczególnych dokumentów lub grupy dokumentów. Pojedyncze kliknięcie zaznacza dany wiersz.

Zauważmy, że zaznaczenie spowoduje wyświetlenie w miejscu Sumy zapisów rzeczywistej sumy zaznaczonych pozycji zarówno po stronie Wn jak i Ma. W ten sposób możemy wybiórczo sprawdzić sobie zakres wartości z zaznaczonych dokumentów. Pamiętajmy, że kliknięcie słów “Sumy zapisów” zmieni nam na “Saldo zapisów”. I że tak jak w obrotach w tym miejscu saldo dla kont rozrachunkowych będzie per saldem sumy kont.

Dodam jeszcze, że zaznaczać można pojedynczo ale też i grupowo. Wystarczy kliknąć pierwszy element, który chcemy aby był w zakresie zaznaczonych elementów, wcisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT, a następnie kliknąć w ostatni element, który ma wchodzić w zakres. System zaznaczy nam wszystkie elementy wchodzące w zakres od pierwszego zaznaczonego do ostatniego. Tak też możemy odznaczać wcześniej zaznaczone elementy. Pobawcie się, a zobaczycie jakie to jest proste.

Raporty - Zapisy konta - Symfonia Finanse i Księgowość

Rys. 005 – Zaznaczenie i odznaczanie elementów na liście

Kolejną kolumną (nieoznakowaną w nagłówku) jest kolumna w której pojawić się może literka B. Oznacza to, że zapis pochodzi z dokumentu z bufora. Brak tej literki oznacza zapis pochodzący z ksiąg.

W kolejnej kolumnie może pojawić się literka E, jeżeli tak jest to wartość zapisu została zewidencjonowana w tzw. Ewidencji Danych Podatkowych. EDP jest to miejsce w którym przechowuje się wartości wchodzące do deklaracji podatkowych ale nieewidencjonowane na kontach księgowych. Standardowym przykładem są Różnice Kursowe Podatkowe.

O EDP jeszcze będę pisał.

Teraz w skrócie:

Okr. – to okres rejestrowy dokumentu z którego pochodzi zapis,

Data – to data dokumentu

Dok. – to numer własny wprowadzonego dokumentu, jest to z założenia nr faktury bądź nr ewidencyjny dokumentu wewnętrznego z systemu

Opis – to opis do zapisu z dokumentu

Nr ewidencyjny – nr wewnętrzny dokumentu z systemu, jeżeli zapis pochodzi z Bilansu Otwarcia, to będzie tam napisane właśnie BO

Wn, Ma – to odpowiednia strona zapisu

Konto przeciwstawne – to konto zamykające dany zapis księgowy po drugiej stronie (zgodnie z zasadą bilansowania się zapisów). Może się tak trafić, że w tym polu pojawi się lista rozwijana. Oznacza to, że do konta z zestawienia występuje po drugiej stronie rozbicie na kilka kont. Jest to normalne, a suma tego rozbicia oczywiście jest sumą zapisu z konta wybranego do zestawienia.

Zobaczmy co mamy na dole.

Wybrana waluta, to możliwość przefiltrowania danych wg informacji o występujących w zestawieniu walutach. Można to zrobić po konkretnej walucie, wg obcych i złotówkach.

Jeżeli zaznaczymy znacznik Waluty to na zestawieniu pokaże się nam przy wartościach nazwy walut i rozwijana informacja o kursie wg którego został zapis wprowadzony.

Pamiętajmy, że program zapisuje dane w polskich złotych – waluta uzyskiwana jest poprzez dodanie przelicznika na chwilę wprowadzenia danych.

Raporty - Zapisy konta - Symfonia Finanse i Księgowość

Rys. 006 – Zapisy z informacją o walutach i kursie przelicznikowym

Tak jak w poprzednim raporcie Obroty konta pod zestawieniem znajduje się podsumowanie, które w każdej chwili możemy (klikając na napis “Sumy zapisów”) zmienić aby podał nam saldo wybranego konta. Dla konta rozrachunkowego oczywiście poda per saldo.

Natomiast na samym dole widzimy szereg przycisków, które po kolei opiszę:

Raporty - Zapisy na koncie - Symfonia Finanse i Księgowość

Rys. 007 – Zestaw przycisków sterujących zestawieniem.

Dokument – to przycisk po naciśnięciu którego zestawienie przekieruje nas do dokumentu źródłowego z którego pochodzi dany zapis. Oczywiście musimy mieć zaznaczony jakikolwiek dokument. Dokument otworzy się w okienku formatki dokumentów. Jeżeli pochodzi z bufora to system pozwoli nam na edycję wybranego dokumentu. Jeżeli jest już w księgach, otworzy się tylko do podglądu (w takim dokumencie możemy edytować wyłącznie rozrachunki).

Obroty – przekierują nas do obrotów danego konta. Możemy dowolnie przechodzić pomiędzy obrotami, a zapisami.

Cechy – to funkcja umożliwiająca nadanie cech zapisom pochodzących z obecnego zestawienia. Do przeglądania zapisów po cechach jeszcze napiszę. Należy wspomnieć, że podstawową cechą występującą automatycznie w programie jest cecha zapisu pozabilansowego.

Konto – umożliwia nam zmianę konta w zestawieniu.

Wstaw do EDP – to bardzo ciekawa funkcja. Umożliwia nam wstawienie danej wartości z konta do tabeli Ewidencji Danych Podatkowych. EDP to forma bazy w postaci tabeli w której można ewidencjonować informacje bezpośrednio wprowadzane do deklaracji podatkowych. Funkcja ta umożliwia wstawienie wartości wprost z danych wprost z wyniku zestawienia.

Parametry – to możliwość zmiany zakresu dat lub kwot w zestawieniu potrzebnych do jego wykonania – to samo co ukazuje się podczas uruchomienia raportu.

Zamknij – … to wiadomo co robi…

Pamiętajmy o możliwości wydrukowania danego zestawienia w formie takiej jaką widzimy. Jeżeli obsługujemy waluty, taka informacja będzie też dostępna na wydruku.

Obecnie od najnowszej wersji Symfonia Finanse i Księgowość 2013 można raporty eksportować wprost do Excela, co niewątpliwie dla niektórych posiadaczy tego arkusza kalkulacyjnego będzie dosyć pożyteczną funkcją.

 

W sprawach nieuregulowanych powyższymi przepisami proszę zwrócić się do Pomocy znajdującej się w programie Symfonia Finanse i Księgowość (F1 lub przycisk z pytajnikiem)…