Opis raportów Symfonia Finanse i Księgowość

Raporty – Obroty konta – Symfonia Finanse i Księgowość

Obroty konta to jeden z podstawowych raportów w programie Symfonia Finanse i Księgowość. Podstawowy, nie znaczy to, że najczęściej wykorzystywany ale, że niezbędny do szybkiego sprawdzenia obrotówki na pojedynczym koncie.

Raport odnajdziemy:

Raporty → Konta → Obroty konta

Raporty - Obroty konta - Symfonia Finanse i Księgowość

Rys. 001 – Podstawowe okno raportu Obroty Konta

Aby system przedstawił wartości musimy podać konto zgodnie z oczekiwanym zagłębieniem się w pozycje analityczne (syntetykę) lub wybrać go z planu kont.

Raport oblicza wartości w zależności od pozycji analitycznej jaką mu podamy.

Nie ważna jest też głębokość owej analityki, tzn, że policzy wartości niezależnie, czy podamy mu syntetykę, pierwszą pozycję analityczną, czy jakąkolwiek aż do ostatniej dostępnej.

Spróbujmy wykonać raport dla konta 201-2-1 (Należności – Pozostałe jednostki – Do 12 miesięcy – wg standardowego planu kont).

Klikamy w strzałkę za pustym polem z napisem KONTO:, na drzewku planu kont zaznaczamy konto 201-2-1 i klikamy „Użyj”.

Raporty - Obroty konta - Symfonia Finanse i Księgowość

Rys. 002 – Wybór konta do raportu

Jeszcze wyskoczy okienko z informacją (zapytaniem) czy do obliczeń program ma uwzględnić dokumenty z bufora i raport gotowy.

Plan kont zwinie się, a w okienku z kontem będzie wpisana jego forma cyfrowa.

Raport oczywiście policzy nam obrotówkę konkretnie dla danej pozycji i zrobi to na pewno dobrze przy założeniu, że nie mamy błędów w dokumentach źródłowych w buforze.

A co widzimy na raporcie:

Raporty - Obroty konta - Symfonia Finanse i Księgowość

Rys. 003 – Wygląd raportu obroty konta

Na raporcie widzimy obrotówkę w każdym z kolejnych okresów obrotowych. Z informacją na początku o Bilansie Otwarcia. Jeżeli staniemy na jakimkolwiek okresie, to system na dole przedstawi nam saldo na koniec danego okresu. Pamiętajmy, że saldo jest brane zawsze narastająco i jednostronnie. Jeżeli więc raport przedstawia obrotówkę kont rozrachunkowych, to na dole będziemy mieli per saldo konta rozrachunkowego.

Jeżeli zechcemy zmienić konto, to możemy wpisać je ręcznie, wybrać za pomocą strzałki wcześniej opisanej albo za pomocą przycisku na dole z opisem „Konto…”.

Kliknięcie przycisku „Parametry…” spowoduje wyświetlenie wspomnianego wyżej okienka z pytaniem, czy uwzględnić dokumenty z bufora, a „Zamknij” zamyka nam okienko główne raportu.

Oczywiście całość możemy wydrukować. W tym celu na górnej belce klikamy „Drukowanie” i wybieramy odpowiedni raport.

W okienku tego raportu znajduje się jeszcze przycisk „Zapisy” powodujący przejście do okienka zapisów wybranego konta.

Przyciski „Dokument”, „Cechy” i „Wstaw do EDP” są nieaktywne w tym okienku. Opiszę je na pewno w artykule o Zapisach na koncie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *