Finanse i KsięgowośćJak to zrobić w programie Finanse i KsięgowośćZaawansowani

Odwrotne Obciążenie w programie Symfonia Finanse i Ksiegowość

Instytucja Odwrotnego Obciążenia działa już ładnych kilka miesięcy, a niestety ciągle dochodzą do mnie głosy mówiące o trudności w obsłudze tego zagadnienia w Symfonii Finanse i Księgowość.

Samo skonfigurowanie procedury w aktualnej wersji (FKP2014) jest banalnie proste, wystarczy użyć tzw. Dokumentu Specjalnego oraz odpowiednio skonstruowanych rejestrów VAT.

A co jeżeli posiadamy wersję wcześniejszą aplikacji, czyli 2013.1 i niższą?

Do tej pory dokumentem jakim posługiwaliśmy się przy księgowaniu faktury zakupowej z OO była Faktura Nabycia, do której wystawialiśmy Fakturę Wewnętrzną – rozliczającą sam VAT.

Faktura Nabycia umożliwiała nam zaksięgowanie kosztu i rozrachunku, a Wewnętrzna – jak podałem wyżej VATu. Z czego VAT w rejestrze był podawany jako Należny (typ rejestru Import – Dostawa towarów, dla której płatnikiem jest nabywca) i Naliczony (typ rejestru Zakup Zwykły), a samo księgowanie przeprowadzone było tylko na kontach VATu – znosząc się nawzajem stronami.

Oczywiście VAT należny musiał trafić do Deklaracji VAT7 w pole 42 – Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca (podstawa opodatkowania do 41 – VAT7- wzór13), a to już nie było takie oczywiste.

Od tego roku nie wystawiamy już Faktur Wewnętrznych, więc jak jednym dokumentem zaksięgować zakup z Odwrotnym Obciążeniem (lub samo naliczeniem VAT).

Musimy też pamiętać, że zmienił się wzór deklaracji VAT7 na 14 i od tego momentu odpowiednimi polami do rejestracji VAT należnego będzie pole 31 – podstawa opodatkowania i 32 – wartość podatku należnego (Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca).

Nie przejmujmy się jednak, ponieważ mając wersję oprogramowania niższą niż 2013.1 i tak posiadamy stary wzór deklaracji VAT7 – wzór 13. Niestety w takim przypadku deklarację będziemy musieli przepisać ręcznie. Jeżeli jednak posiadamy licencję na wersję 2013.1 to szybko wykonujemy aktualizację do wersji 2013.1e i mamy nowiutką bo w wersji 14 deklarację VAT7.

Dosyć teorii… Jak to zrobić?

Do tego celu użyjemy dokumentu skonfigurowanego jako Faktura wewnętrzna VAT.

Zakładamy więc nowy typ dokumentu: Faktura Zakup OO (nazwa dokumentu oczywiście jest dowolna i według Państwa uznania).

001 – Utworzenie nowego typu dokumentu

Rys. 001 – Utworzenie nowego typu dokumentu

W tym celu klikamy Dokumenty->Definiowanie->Dodaj.

Uzupełniamy „Nazwę” i „Symbol”. Z pola rozwijanego Obsługuj jak wybieramy „Faktura wewnętrzna VAT” i zapisujemy. Jeżeli planujemy zakupy z Unii Europejskiej, to warto zaznaczyć opcję „Pokaż kolumnę UE”.

Ok. Dokument już utworzyliśmy.

Teraz odpowiednie rejestry.

Klikamy: Rejestry->Definiowanie->Dodaj.

Najpierw utworzymy rejestr Należny.

002 – Tworzenie rejestru Należnego

Rys. 002 – Tworzenie rejestru Należnego

W moim przykładzie jako nazwę wybrałem „Należny OO”.

Typ rejestru to „Import”, a rodzaj „Dostawa towarów, dla której płatnikiem jest nabywca”.

Warto jeszcze zmienić sobie stawkę VAT na najczęściej używaną i zapisujemy.

003 – Tworzenie rejestru Naliczonego

Rys. 003 – Tworzenie rejestru Naliczonego

Nazwa to: „Naliczony OO”, typ „Zakup”, rodzaj „Zwykły” i zapisujemy.

Jeszcze tylko „preferencyjna stawka” – czyli najczęściej używana i wszystko mamy zrobione.

Przejdźmy teraz do dokumentów i spróbujmy wprowadzić taki pojedynczy dokument, księgując jednocześnie koszty, rozrachunek jak i rozliczając wzajemnie VAT.

Nie będę Państwa uczył jak wprowadzać nowy dokument, bo to nie jest tematem tego postu. Jeżeli macie jeszcze problem z poprawnym wprowadzaniem dokumentów, to zapraszam do przeczytania artykułu „Jak poprawnie wprowadzić dokument zakupowy do bufora programu Finanse i Księgowość

Uzupełniamy oczywiście wszystkie dane nagłówkowe, jeżeli dokument ma być w walucie obcej, to zanim wejdziemy do rejestru VAT powinniśmy kliknąć „Waluta” i wybrać odpowiednią zgodnie z kursem na dzień (tu kłania się „Polityka Rachunkowości w firmie”) zgodny z dokumentem źródłowym.

Żeby było ciekawiej, mój dokument będzie w EURO.

004 – Wypełnione dane nagłówkowe dokumentu Odwrotne Obciążenie w walucie

Rys. 004 – Wypełnione dane nagłówkowe dokumentu Odwrotne Obciążenie w walucie

Wchodzimy do „Rejestru”.

Wybieramy rejestr „Należny OO”, podajemy wartość netto.

Dodajemy drugi rejestr „Naliczony OO” i podajemy taką samą wartość jak w poprzednim rejestrze – pamiętajmy, że założeniem tego dokumentu ma być samo naliczenie VAT z jednoczesnym jego odliczeniem. Więc kwoty MUSZĄ być równe.

005 – Poprawnie uzupełniony rejestr VAT w dokumencie Odwrotne Obciążenie

Rys. 005 – Poprawnie uzupełniony rejestr VAT w dokumencie Odwrotne Obciążenie

Następnie wracamy do „Dokumentu”.

Zobaczcie, że program zupełnie zapomniał o przepisaniu kwot z rejestru VAT do dokumentu.

Nic bardziej mylnego – program zachował się jak najbardziej poprawnie.

006 – Powrót z rejestru do dokumentu

Rys. 006 – Powrót z rejestru do dokumentu

Teraz możemy sobie dowolnie księgować – jak tylko chcemy.

Uzupełnijmy więc dokument tak, jak ma wyglądać.

Pamiętajmy, że będziemy musieli zadekretować koszt (lub rozliczenie zakupu), rozrachunek z kontrahentem i wksięgować VAT.

Najpierw uzupełniamy kwotę netto – w naszym przypadku 1000 zł.

O kurczę… Przecież faktura jest w walucie obcej…

No i co z tym zrobić… Kwota ma wynosić nie 1000 zł, a 1000 Euro.

Zmieniamy kwoty na walutę obcą jednym kliknięciem „Kwoty w”.

Wartość zamieniła się nam na 236,03 EURO.

007 – Zmiana kwoty na EURO

Rys. 007 – Zmiana kwoty na EURO

Stajemy na kwotę po stronie Wn i zmieniamy ją na 1000, po stronie Ma stajemy na kwocie naciskamy klawisz „Delete”, a następnie „Enter” i kwota sama się poprawia. Możemy oczywiście zmienić kwotę po Ma ręcznie, ale od czego są skróty w programie.

Teraz nasza sytuacja przedstawia się następująco.

W dokumencie mamy kwoty w EURO, a w rejestrze niestety w PLN i to zupełnie niepoprawne.

Patrzymy na sumę dokumentu i zapamiętujemy wartość lub zmieniamy znów kwoty w drugą stronę na PLN (klikamy „Kwoty w”), zaznaczamy wartość już w PLN i kopiujemy CTRL+C.

Następnie wchodzimy do rejestru i w wartość Netto wpisujemy zapamiętaną kwotę lub klikamy CTRL+V. Po skopiowaniu bądź wpisaniu wystarczy wcisnąć Enter i kwoty VAT i Brutto same się poprawią. To samo robimy z drugim rejestrem.

008 – Poprawione kwoty w rejestrze VAT

Rys. 008 – Poprawione kwoty w rejestrze VAT

Gdy już poprawimy kwoty w rejestrze, stajemy na kwotę VATu i CTRL+C (bądź zapamiętujemy – zapisujemy) i wracamy do Dokumentu.

W głównej formatce dokumentu dodajemy „Nowy zapis”, a w miejsce na kwotę Wn wpisujemy wartość VAT z rejestru, bądź CTRL+V – czyli wklejamy ją ze schowka.

Po kliknięciu Enter, bądź TAB – kwoty uzupełnią się do postaci jak na Rysunku poniżej.

009 – Dekretacja po poprawnym uzupełnieniu rejestru VAT

Rys. 009 – Dekretacja po poprawnym uzupełnieniu rejestru VAT

Zauważcie, że kwoty w dokumencie są teraz wyrażone w PLN, a nie w EURO. A jak klikniemy przycisk „Kwoty w” to zmienią się na walutowe.

010 – Zmiana kwot na walutowe w dokumencie

Rys. 010 – Zmiana kwot na walutowe w dokumencie

Zaraz, zaraz a dlaczego kwota VATu też się zmienia.

A niech się zmienia i tak to nie ma żadnego znaczenia dopóki zapisy VAT będą wykonywane na konta, które nie są kontami walutowymi. Więc nie mamy się czym przejmować.

Dla nas najważniejsze jest to, że jeden zapis, na konto kontrahenta będzie w walucie i tam utworzymy dla niego rozrachunek.

Uzupełnijmy więc konta księgowe, bo czas już nas goni.

011 – Uzupełniony dokument

Rys. 011 – Uzupełniony dokument

Oczywiście konta są jak najbardziej przykładowe, ale z zachowaniem spójności dekretacji.

Mamy konto kosztowe (Netto), konto rozrachunku z kontrahentem (Netto) i przeksięgowanie VAT zgodne z zasadą naliczenia i odliczenia. Saldo z takiego zapisu na koncie Rozrachunek z Urzędem Skarbowym po przeksięgownaniu będzie zerowe. To też chcieliśmy uzyskać.

Na koncie kontrahenta oczywiście tworzymy rozrachunek (będzie w walucie).

012 – Rozrachunek z kontrahentem

Rys. 012 – Rozrachunek z kontrahentem

F5 pokazuje, że dokument jest poprawny.

013 – Sprawdzenie poprawności dokumentu

Rys. 013 – Sprawdzenie poprawności dokumentu

Teraz zapisujemy do bufora i patrzymy, czy osiągnęliśmy zamierzony cel.

Najważniejsza to deklaracja VAT – zróbmy ją…

Deklaracje->Nowy->VAT7->Wybieramy okres.

014 – Tworzenie deklaracji VAT7

Rys. 014 – Tworzenie deklaracji VAT7

015 – Deklaracja gotowa

Rys. 015 – Deklaracja gotowa

Jak widzimy, system zgodnie z założeniami dobrze pokazał w deklaracji VAT pochodzący z utworzonego przez nas dokumentu. Aby Państwu to udowodnić, proszę zobaczyć, że podatek do zwrotu lub wpłaty wynosi ZERO.

Oznacza to, że naliczyliśmy sobie go i jednocześnie odliczyliśmy – ukazując to poprawnie w deklaracji.

016 – Brak podatku do rozliczenia

Rys. 016 – Brak podatku do rozliczenia

Aby być w porządku sprawdźmy jeszcze zapisy na kontach i rozrachunki.

017 – Obroty kont aktywnych (persaldo)

Rys. 017 – Obroty kont aktywnych (persaldo)

Raport pokazuje nam, że mimo iż na koncie 221 są obroty po Wn i Ma – persaldo tego konta wynosi zero.

018 – Zapis na koncie kontrahenta

Rys. 018 – Zapis na koncie kontrahenta

Zapis na koncie kontrahenta jest poprawny i w walucie obcej (z odpowiednim kursem).

019 – Rozrachunki kontrahenta

Rys. 019 – Rozrachunki kontrahenta

I to chyba koniec.

Czy jest to trudne do skonfigurowania…

Oczywiście, że nie.

Zauważcie, że wybrałem trudniejszą drogę – kontrahenta zagranicznego. Gdy będzie to transakcja w PLN połowa operacji odejdzie w zapomnienie.

Pamiętajcie, że opisany schemat ma sens tylko i wyłącznie w programie Finanse i Księgowość do wersji 2013.1e. Gdy mamy najnowszą (na dzień pisania artykułu) czyli wersję 2014 – jest trochę inaczej. Czy łatwiej?

To już temat na następny artykuł.

Zapraszamy do przeczytania artykuły o Odwrotnym Obciążeniu w Symfonii Finanse i Księgowość w wersji 2014.

Odwrotne Obciążenie w programie Symfonia Finanse i Ksiegowość ver. 2014

Odwrotne Obciążenie w programie Symfonia Finanse i Księgowość ver. 2014 – Suplement

Jeden komentarz do “Odwrotne Obciążenie w programie Symfonia Finanse i Ksiegowość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *