Odwrotne Obciążenie w programie Symfonia Finanse i Księgowość ver. 2014 – Suplement

Po artykule Odwrotne Obciążenie w programie Symfonia Finanse i Księgowość ver. 2014 dostałem wiele listów związanych z trudnością w zadekretowaniu dokumentu zakupowego na którym znajdują się pozycje podlegające OO i niepodlegające temu mechanizmowi.

Dokument Specjalny świetnie sprawuje się w sytuacji opisywanej w ww artykule, ale czy w nowej sytuacji też będzie pomocny.

Sprawdźmy.

Na cele artykułu zmieniłem trochę nazewnictwo rejestrów VAT z poprzedniego tekstu:

Rejestr: Naliczony – to teraz rejestr Zwykły

Rejestr: Należny – to teraz rejestr Zwykły

Rejestr: Naliczony OO – to rejestr Zwykły

Rejestr: Należny OO – to rejestr: Dostawa towarów dla której płatnikiem jest nabywca

001 – Konfiguracja rejestrów VAT

Rys. 001 – Konfiguracja rejestrów VAT

Definicja Dokumentu Specjalnego nie zmieniła się.

002 – Konfiguracja Dokumentu Specjalnego

Rys. 002 – Konfiguracja Dokumentu Specjalnego

Teraz spróbujmy wprowadzić nowy dokument zakładając, że część wartości z dokumentu nie podlega mechanizmowy Odwrotnego Obciążenia.

W tym celu do formatki rejestru VAT należy oprócz zapisów odnoszących się do OO dodać następny związany z zakupem bez OO.

Proszę zobaczyć na poniższym rysunku.

003 – Wypełnienie formatki rejestru VAT

Rys. 003 – Wypełnienie formatki rejestru VAT

Na pewno zauważyliście, że dodałem trzeci zapis w rejestrze związany z normalnym zakupem, tak jakbym dodawał rejestr z inną stawką lub jakbym chciał przyporządkować go do innego okresu.

Teraz wracamy do dokumentu.

004 – Powrót do dokumentu

Rys. 004 – Powrót do dokumentu

Jedynie co zauważymy to stosowny komunikat informujący nas o tym, że mamy niezgodność w saldzie rejestrów VAT, tzn. suma Należnego jest różna od Naliczonego.

Zauważcie, że jest to tylko informacja, a nie błąd.

Klikamy OK.

005 – Wypełnione wartości w formatce dokumentu

Rys. 005 – Wypełnione wartości w formatce dokumentu

Nie będę opisywał krok po kroku co zrobiłem – sądzę, że na tym etapie wiedzy nie jest to już potrzebne. Wszystkie operacje opisane są w Opisie poszczególnych zapisów księgowych.

Jeżeli teraz skontrolujemy dokument F5 – ukaże się ta sama informacja co przy wyjściu z rejestru VAT.

Dokument jest skończony.

Sprawdźmy jeszcze jak wygląda to w deklaracji VAT7.

006 – Deklaracja VAT7 – cz1

Rys. 006 – Deklaracja VAT7 – cz1

007 – Deklaracja VAT7 – cz2

Rys. 007 – Deklaracja VAT7 – cz2

Widzimy, że VAT znajduje się w prawidłowych pozycjach. Ten wynikający z Odwrotnego Obciążenia został całkowicie rozliczony, a do przeniesienia na następny okres jest VAT tylko z tej części z której nie podlegała rozliczeniu OO.

Oczywiście nie będziecie mieli żadnego problemu z zaksięgowaniem tak utworzonego dokumentu.

SUPLEMENT…

Mały suplement. Niektórych może denerwować to, że rozdzieliłem rozrachunek z kontrahentem na dwa. Wynika to oczywiście ze zwiększeniem przejrzystości zapisów w dokumencie do celów szkoleniowych. Nie ma jednak problemy, aby dokument taki posiadał jeden wspólny rozrachunek.

Można to zrobić na kilka sposobów. Poniżej przedstawię jeden z nich – używając konta technicznego (dla czystości zapisów możemy jeszcze zestornować przeciwstawnie konto techniczne – ale to już inna bajka).

008 – Dokument z jednym rozrachunkiem dla kontrahenta

Rys. 008 – Dokument z jednym rozrachunkiem dla kontrahenta8 Odpowiedzi do Odwrotne Obciążenie w programie Symfonia Finanse i Księgowość ver. 2014 – Suplement

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *