Symfonia e-Dokumenty

Program jest elastycznym narzędziem służącym do zarządzania i archiwizacji elektronicznych dokumentów będących w obiegu przedsiębiorstwa.
Pierwszą z głównych funkcji zarządzania dokumentami oferowaną przez program jest możliwość elektronicznego wysłania i przechowywania faktur elektronicznych zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 17.12.2010 w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
Funkcjonalność e-Dokumentów pozwala również na bezpieczny obrót takimi dokumentami poprzez zastosowanie elektronicznej pieczęci firmy lub podpisu kwalifikowanego. Dzięki temu przedsiębiorca może być pewny tożsamości kontrahenta oraz integralności treści otrzymanego dokumentu.

Program pozwala również importować faktury elektroniczne do systemu finansowo-księgowego, znacznie skracając proces dekretacji dokumentów oraz zmniejszając ryzyko popełnienia błędu. Dodatkowo dokumenty przechowywane w systemie są automatycznie archiwizowane, co pozwala na łatwe ich odszukanie oraz skrócenie czasu dotarcia do informacji źródłowej.

Funkcjonalność do obsługi e-przelewów pozwala obsługiwać płatności elektroniczne i współpracować z bankami przy wymianie zleceń płatności i odbierania wyciągów. Jest istotnym źródłem informacji o wykonanych przelewach, pobranych wyciągach oraz zestawieniach operacji bankowych z zachowaniem kontroli dostępu do przechowywanych danych.

Program Sage Symfonia e-Dokumenty jest łącznikiem pomiędzy systemami bankowymi a pozostałymi programami Sage Symfonia i Sage Symfonia Start takimi jak: Kadry i Płace, Handel, Finanse i Księgowość, Mała Księgowość.