AktualnościSymfonia 2.0Symfonia Start 2.0

Nowe wersje Sage Symfonia 2.0 i Sage Symfonia Start 2.0 – 2017e

symfonia-2015-newW dniu 24 kwietnia 2017 roku wydano Sage Symfonia 2.0 i Sage Symfonia Start 2.0 w wersjach 2017.b, 2017.c, 2017.d i 2017.e. Aktualizacji podlegają programy z linii Symfonia Start: Mała Księgowość 2017.b, Handel 2017.c, Faktura 2017.c, a także programy z linii Symfonia: Finanse i Księgowość 2017.c i 2017.d, Handel 2017.c (Sprzedaż i magazyn), Handel 2017.c (Sprzedaż). Wydano także uaktualnione obrazy płyt instalacyjnych z najnowszymi pakietami oprogramowania

Najważniejsze  zmiany wdrożone w nowych wersjach programów obejmują:

 

Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2017.e:

Program dostosowano do współpracy z Sage Asystent 2017.b.

 • Współpraca z serwisami NIP i VIES:
  W menu kontekstowym dla okna kontrahenta (zakładka Kontrahent) dodano polecenia:
  • Sprawdź status kontrahenta w VAT sprawdza w serwisie ministerstwa Finansów czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.
  • Sprawdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta sprawdza w serwisie Komisji Europejskiej czy zarejestrowany został numer VIES kontrahenta.

  Funkcjonalność ta dodana została również na oknie dokumentów w menu rozwijanym przyciskiem Sprawdź.

 • Inne zmiany:
  • Data sprzedaży dla dokumentów typu Dokument specjalny (zakup z samoopodatkowaniem) będzie prawidłowo wykazywana w raportach JPK.
  • Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu w trakcie pobierania kursów walut z NBP.
  • Usunięto błąd konwersji firm z wersji 2016.b. Jego skutkiem był błąd 606 podczas logowania.
  • Poprawiono obsługę różnych formatów dat przy tworzeniu raportów JPK.
  • Usunięto przypadki, w których numery ewidencyjne dokumentów z programu Handel umieszczane były w raporcie JPK_VAT.
  • Generowane z dokumentów wyjątki ewidencji danych podatkowych (EDP) będą wykazywane na raporcie JPK_VAT razem z danymi dokumentu.
  • Naprawiono wykazywanie w raporcie JPK_VAT numeru PESEL kontrahentów nie posiadających numeru NIP.

Sage Symfonia 2.0 Handel (sprzedaż i magazyn) 2017.d:

Program dostosowano do współpracy z Sage Asystent 2017.b.

 • Inne zmiany:
  • Usunięto problem niekompletnych raportów kasowych przy pracy w trybie Detal.
  • Poprawiono formatowanie podsumowania na wydruku Dokument VAT I.
  • Zoptymalizowano otwieranie dokumentów w buforze z duża ilością pozycji.

Sage Symfonia 2.0 Handel (sprzedaż) 2017.c:

Program dostosowano do współpracy z Sage Asystent 2017.b.

 • Inne zmiany:
  • Usunięto problem niekompletnych raportów kasowych przy pracy w trybie Detal.
  • Poprawiono formatowanie podsumowania na wydruku Dokument VAT I.
  • Zoptymalizowano otwieranie dokumentów w buforze z duża ilością pozycji.

Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość 2017.b:

Program dostosowano do współpracy z Sage Asystent 2017.b.

 • W menu kontekstowym dla okna kontrahenta oraz okna dokumentu (z wprowadzonym kontrahentem) dodano polecenia:
  • Sprawdź status kontrahenta w VAT – sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.
  • Sprawdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta – sprawdza w serwisie Komisji Europejskiej czy zarejestrowany został numer VIES kontrahenta.
 • Inne zmiany:
  • Naprawiono wykazywanie na PIT-36 przysługujących ulg w przypadku wykazywania straty z działalności gospodarczej.
  • Usunięto sytuację, w której data dokumentu zmieniała się w momencie wprowadzania zapisu.
  • Poprawiono błąd konwersji grupy firm z wersji 2016c. Jego skutkiem był błąd 606 podczas logowania.
  • Poprawiono obsługę różnych formatów dat przy tworzeniu raportów JPK.

Sage Symfonia Start 2.0 Handel 2017.d:

Program dostosowano do współpracy z Sage Asystent 2017.b.

 • Inne zmiany:
  • Usunięto problem niekompletnych raportów kasowych przy pracy w trybie Detal.
  • Poprawiono obsługę błędu powodującego zamknięcie programu przy wystawianiu korekty PZ.
  • Poprawiono formatowanie podsumowania na wydruku Dokument VAT I.
  • Zoptymalizowano otwieranie dokumentów w buforze z duża ilością pozycji.
  • Naprawiono możliwość wystawienia faktury zaliczkowej końcowej, gdy na kontrakcie znajdują się rozliczone pozycje.

Sage Symfonia 2.0 Faktura 2017.d:

Program dostosowano do współpracy z Sage Asystent 2017.b.

 • Inne zmiany:
  • Usunięto problem niekompletnych raportów kasowych przy pracy w trybie Detal.
  • Poprawiono formatowanie podsumowania na wydruku Dokument VAT I.
  • Zoptymalizowano otwieranie dokumentów w buforze z duża ilością pozycji.

Sage Asystent 2017.b:

 • Współpraca z platformą Sage Audytor
  Program został dostosowany do współpracy z platformą e-Audytor w zakresie przygotowania i przesłania raportów JPK.
  Współpraca z e-Audytor możliwa od wersji programów:
  • Sage Symfonia Start 2.0 Handel 2017.d
  • Sage Symfonia Start 2.0 Faktura 2017.d
  • Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość 2017.c
  • Sage Symfonia 2.0 Handel 2017.d
  • Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2017.e

  Na pasku narzędziowym dodano przycisk Publikuj JPK uruchamiający tworzenie raportu JPK, publikację na platformie e-Audytor. Polecenie Publikuj JPK dostępne jest również w menu kontekstowym dla firm skonfigurowanych z e‑Audytor. 

  W menu ustawienia dodano polecenie Połączenie z e-Audytor otwierające okno wyboru wykorzystywanego konta użytkownika organizacji na platformie e-Audytor.

  Zmieniono wygląd okna edycji firmy. Dodano zakładkę e-Audytor z ustawieniami firmy na e-Audytor oraz wyborem urzędu skarbowego dla tworzonych raportów JPK. Firmy z wprowadzoną konfiguracją na e-Audytor oznaczone są w nowej kolumnie e‑Audytor na liście firm.

  Konfiguracja firmy pozwala wskazać dodatkowych użytkowników platformy e-Audytor, którzy otrzymają prawo odczytu raportów JPK oraz będą informowani mailowo o nowych raportach. 

  Wybór firm do operacji zbiorczych wykonywany będzie przez oznaczenie ich w polu wyboru w pierwszej kolumnie.

  Dodane zostały prawa:
  • Konfiguracja firmy w e-Audytor
  • Publikowanie dokumentów w e-Audytor

Aktualna wersja wraz z opisem zmian dostępna jest do pobrania na naszej stronie: Aktualne wersje programów Symfonia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *