AktualnościSymfonia 2.0Symfonia Start 2.0

Nowe wersje Sage Symfonia 2.0 i Sage Symfonia Start 2.0 – 2017a

symfonia-2015-newW dniu 15 grudnia 2016 roku wydano Sage Symfonia 2.0 i Sage Symfonia Start 2.0 w wersji 2017 i 2017a. Aktualizacji podlegają programy z linii Symfonia Start: Mała Księgowość 2017, Handel 2017.a, Faktura 2017.a, a także programy z linii Symfonia: Finanse i Księgowość 2017.a, Handel 2017.a (Sprzedaż i magazyn), Handel 2017.a (Sprzedaż).

Najważniejsze  zmiany wdrożone w nowych wersjach programów obejmują:

 

Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2017.a:

 • Nowe wzory deklaracji CIT i VAT :CIT-8(24), CIT-8/O(11), VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8). Dodano załącznik CIT-BR dla deklaracji CIT-8.
 • Ustawienie stawki podatku CIT:
  W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016r. poz. 1550) w programie Finanse i Księgowość dodano możliwość ustawienia właściwej dla firmy stawki podatku CIT.
 • Ustawienie dołączania załącznika ORD-ZU:
  Do ustawień parametrów deklaracji dodano możliwość wyboru, czy dla korekty deklaracji wymagane jest dołączenie pustego załącznika ORD-ZU.
 • Jednolity Plik Kontrolny:
  Pliku raportu dla rejestrów VAT tworzony będzie w formacie VAT_JPK(2).
 • Uwzględnianie zakupów w deklaracjach VAT i raportach JPK.
 • Progi odsetkowe:
  Zaktualizowano obsługę progów podatkowych odsetek do obowiązujących przepisów.
 • Dane kontrahenta na dokumentach:
  Dodano możliwość rejestracji dodatkowych danych kontrahenta np. wykorzystywanych wcześniej danych adresowych. Dane te można wykorzystać w trakcie wprowadzania dokumentów.
 • Numeracja dziennika księgowań:
  Dodano ustawienie sposobu prowadzenia numeracji dziennika księgowań w roku obrachunkowym. Ciągłość prowadzonej numeracji może być miesięczna lub roczna.
 • Inne zmiany

Pełna lista zmian Finanse i Księgowość 2017.a

Sage Symfonia 2.0 Handel (sprzedaż i magazyn) 2017.a:

 • Wystawianie faktur w imieniu sprzedawcy:
  Dodano możliwość wystawiania faktur w imieniu innego podmiotu.
 • Dane firmy
 • Podpowiadanie kursu walut
 • Detal – wprowadzanie wielu dokumentów:
  W trybie sprzedaży detalicznej umożliwiono wprowadzanie wielu dokumentów równocześnie.
 • Kontrahenci:
  Do opcji wyboru rodzaju kontrahenta dodano nowy rodzaj: Osoba fizyczna (firma). Rodzaj ten przeznaczony jest dla kontrahentów wykonujących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.
 • Inne zmiany

Sage Symfonia 2.0 Handel (sprzedaż) 2017.a:

 • Wystawianie faktur w imieniu sprzedawcy:
  Dodano możliwość wystawiania faktur w imieniu innego podmiotu.
 • Dane firmy
 • Podpowiadanie kursu walut
 • Detal – wprowadzanie wielu dokumentów:
  W trybie sprzedaży detalicznej umożliwiono wprowadzanie wielu dokumentów równocześnie.
 • Kontrahenci:
  Do opcji wyboru rodzaju kontrahenta dodano nowy rodzaj: Osoba fizyczna (firma). Rodzaj ten przeznaczony jest dla kontrahentów wykonujących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.
 • Inne zmiany

Sage Symfonia Start 2.0 Mała Ksiięgowość 2017:

 • Wzory deklaracji PIT i VAT:
  PIT-36(23), PIT-36L(12), PIT-O(22), PIT-28(29), PIT-28/B(14), VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8), VAT-8(8), VAT-9M(6).
  Dodano obsługę załącznika PIT/BR dla deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L.
 • Raport JPK:
  Dodano raport przygotowujący Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) dla prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.
 • Rejestracja kosztów kwalifikowanych:
  Dodano możliwość rejestracji w programie kosztów kwalifikowanych oraz wykazywania ich na zestawieniach i raportach.
 • Rozliczanie remanentów:
  W trakcie tworzenia spisu z natury na koniec roku program zapyta się, czy utworzyć na jego podstawie spis na początek roku następnego. Utworzony w ten sposób spis na początek roku będzie kwotą zbiorczą w jednej pozycji.
 • Uzupełniająca ewidencja VAT:
  Dodano okno Uzupełniająca ewidencja VAT. Okno przeznaczone jest do rejestracji uzupełniających informacji potrzebnych przy składaniu deklaracji VAT i tworzeniu raportów JPK
 • Korekta korekty z tytułu niezapłaconych zobowiązań:
  W ustawieniach rejestrów zakupu dodano definicję transakcji Korekta korekty VAT z tytułu niezapłaconych zobowiązań. VAT z rejestrów wykorzystujących ten rodzaj transakcji będzie wykazywany na deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-7D w polu Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy

Sage Symfonia Start 2.0 Handel 2017.a:

 • Wystawianie faktur w imieniu sprzedawcy:
  Dodano możliwość wystawiania faktur w imieniu innego podmiotu.
 • Dane firmy
 • Podpowiadanie kursu walut
 • Detal – wprowadzanie wielu dokumentów:
  W trybie sprzedaży detalicznej umożliwiono wprowadzanie wielu dokumentów równocześnie.
 • Kontrahenci:
  Do opcji wyboru rodzaju kontrahenta dodano nowy rodzaj: Osoba fizyczna (firma). Rodzaj ten przeznaczony jest dla kontrahentów wykonujących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.
 • Inne zmiany

Sage Symfonia 2.0 Faktura 2017.a:

 • Wystawianie faktur w imieniu sprzedawcy:
  Dodano możliwość wystawiania faktur w imieniu innego podmiotu.
 • Dane firmy
 • Podpowiadanie kursu walut
 • Detal – wprowadzanie wielu dokumentów:
  W trybie sprzedaży detalicznej umożliwiono wprowadzanie wielu dokumentów równocześnie.
 • Kontrahenci:
  Do opcji wyboru rodzaju kontrahenta dodano nowy rodzaj: Osoba fizyczna (firma). Rodzaj ten przeznaczony jest dla kontrahentów wykonujących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.
 • Inne zmiany

Pełna lista zmian Faktura 2017.a

 

Aktualna wersja wraz z opisem zmian dostępna jest do pobrania na naszej stronie: Aktualne wersje programów Symfonia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *