AktualnościSymfonia

Nowe wersje programów Sage Symfonia 2016

symfonia-2015-newPod koniec 2015 roku ukazały się aktualizacje systemu Symfonia 2016. Aktualizacja ma na celu poprawę funkcjonalności programów oraz dostosowanie  do zmian prawnych.

Najważniejsze  zmiany wdrożone w nowych wersjach programów obejmują:

Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2016:

 • Sprawozdania finansowe.
  W związku ze zmianą Ustawy o rachunkowości (Dz.U. poz. 1333) zaktualizowano układy bilansu i RZiS na obowiązujące od roku 2016.
 • Usunięto drobne błędy, a także poprawiono ergonomię programu

Sage Symfonia Handel 2016:

 • Sprzedaż detaliczna, jako nowy tryb pracy.
  Program Handel w wersji 2016 został przygotowany do pracy w trybie sprzedaży detalicznej. Sprzedaż taka prowadzona jest przez pracowników uprawnionych do wystawiania prostych dokumentów fiskalnych oraz do ich rozliczania jednocześnie różnymi formami zapłaty: gotówką, kartą płatniczą i bonami zakupowymi.
 • Dodano współpracę z drukarkami fiskalnymi Posnet Thermal FV EJ (protokół Thermal) oraz Posnet Termal XL (protokół Thermal) – obie z ustawieniem „Obsługuj jak” na: „Posnet lub Posnet(homologacja 2001)” lub „Posnet Thermal”.
 • Poprawiono kilka drobnych błędów.

Sage Symfonia e-Box 2016:

 • Deklaracje składane z wykorzystaniem danych autoryzacyjnych
 • Rozszerzono listę deklaracji możliwych do autoryzacji przy pomocy danych identyfikacyjnych płat-nika/składającego o deklaracje: VAT-27, VAT-27K, VAT-UE, VAT-UEK. Powyższe deklaracje mo-gą być składane bez konieczności podpisania ich elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 • Dostosowano program do obsługi domyślnego formatu daty w systemie Windows 10 dla polskich ustawień regionalnych.
 • Poprawiono obsługę katalogów deklaracji, do których użytkownik nie ma uprawnień.

Sage Symfonia Kadry 2016a:

 • Opieka nad dzieckiem w godzinach
  Rejestracja urlopów z tytułu opieki nad dzieckiem została dostosowana do zmian w kodeksie pracy wprowadzonych ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1268 – Art. 1 pkt 22). Zmiana umożliwia pracownikom wybór sposobu wykorzystania urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze dziennym lub godzino-wym.
 • Zmiany w elementach, formułach i zdarzeniach
 • Kalendarz firmy na rok 2016

Aktualne wersje wraz z opisem zmian dostępne są do pobrania na naszej stronie: Aktualne wersje programów Symfonia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *