Aktualności

Nowa wersja systemu Sage Symfonia ERP 2019.1.d

Nowa wersja wprowadza szereg zmian funkcjonalnych i prawnych w tym oczekiwane e-Sprawozdania.

Wersja 2019.1d

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Raport JPK – sprawozdania finansowe (JPK_SF)

Edytor sprawozdań JPK_SF rozszerzono o możliwość importu danych z pliku (.csv).

Rozliczanie kosztów samochodów

Na oknie wprowadzania danych do rejestru VAT w PLN dodano sposoby dekretacji 75 i 20 odliczenie 75% i 20% VAT od kosztów eksploatacji samochodu. Dekretacja dostępna jest tylko dla faktur zakupu VAT.

Inne zmiany

 • Rozwiązano problem z tworzeniem e-sprawozdania JKP_SF, gdy nazwa firmy zawiera znaki specjalne: < > : ” / \ | ? *.
 • Poprawiono obsługę niepoprawnie wprowadzonych do e-sprawozdania JPK_SF kwot (np. z kropką oddzielającą wartości dziesiętne). Program nie pozwoli wprowadzić kwoty, której format nie pozwala na zapis w pliku XML, w takiej sytuacji wyświetli komunikat Wprowadzona kwota jest niepoprawna.
 • Poprawiono schemat e-sprawozdania JPK_SF typu Skonsolidowana Jednostka Inna. W schemacie nie dopuszczał wielokrotnego wystąpienia niektórych elementów.
 • Program poinformuje o potrzebie samodzielnego wypełnienie pól 1941 i 1942 załącznika CIT-8/O, jeżeli ich suma nie jest równa kwocie w polu 94.
 • Naprawiono uwzględnianie sprzedaży z odwrotnym obciążeniem przy wyliczaniu proporcji VAT.
 • Usunięto problem powodujący błąd przy wykonaniu raportu Wydruk bilansu z opcją końcowy dla roku z 23 okresami sprawozdawczymi.
 • Raport Zapisy opatrzone cechą skopiowany do MS Excel będzie dzielił kwoty zapisu na strony WN i MA.
 • Usunięto problem z nie przenoszeniem do pliku XML dodanych przez użytkownika wartości wierszy uszczegóławiających.

Sage Symfonia ERP Handel

Poprawa wydajności Poprawiono szybkość wyszukiwania oraz otwierania i zamykania okien kartotek dodanych w poprzedniej wersji.

Szybkie wyszukiwanie

Szybkie wyszukiwanie będzie przeszukiwało tylko kolumny:

 • w kartotece Kontrahenci: nazwa, kod, NIP, pola własne,
 • w kartotece Towary: nazwa, kod, pola własne. Sage Symfonia ERP 2019.1d Strona 5 z 30

Odświeżanie zmian w kartotekach

Dodano przycisk Odśwież dla okien nowych kartotek. Przycisk aktualizuje zawartość kartoteki o zmiany wprowadzone przez innych użytkowników.

Kartoteki – filtrowanie dla kolumn

Wszystkie kolumny kartotek prezentowanych w nowym widoku umożliwiają szybie filtrowanie. Wystarczy kliknąć w ikonę lejka w nagłówku kolumny i wybrać kryterium, według którego przefiltrowana zostanie zawartość listy.

Kopiowanie pól własnych pozycji dokumentów

Wartości pól własnych dodanych przez użytkownika do Pozycji dokumentów będą przenoszone przy wystawianiu:

 • faktury wewnętrznej WZ z dokumentu PZ.
 • faktury zakupu z dokumentu PZ.

Inne zmiany

 • Poprawiono obsługę długich nazw towarów w nowych oknach oraz na wydrukach.
 • Rozmiar okna Właściwości pozycji będzie zapamiętywany.
 • Wydruk anulowanej faktury z nowego okna dokumentu będzie zawierał informację, że dokument anulowano.
 • Usunięto problem powodujący wypełnianie formy płatności mimo, że dokument został zapisany bez niej.
 • Usunięto parametr Nowy i klasyczny widok dla widoczności kartoteki dostaw.
 • Do menu kontekstowego kartoteki Magazyn dodano polecenie Intrastat.
 • W kartotece Towary naprawiono wyświetlanie w kolumnie Stawka VAT stawek nie będących liczbami (NP,ZW).
 • Naprawiono wyświetlanie własnych raportów w menu kontekstowym kartotek.
 • Naprawiono działanie zaznaczenia wszystkich elementów kartoteki.
 • Poprawiono działanie zaznaczania dokumentów w kartotekach.
 • Naprawiono błąd, przez który procedura GetLineId() nie zwracała ID dokumentu.
 • Ceny i stany dostaw w oknie dostaw prezentowane będą z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Sage Symfonia ERP 2019.1d Strona 6 z 30
 • Poprawiono Termin płatności podpowiadany na wystawianej fakturze do zamówienia.
 • Poprawiono pilnowanie blokady wystawiania dokumentów magazynowych do dokumentu, gdy ten sam dokument jest edytowany w starej formatce.
 • Poprawiono tłumaczenia elementów okna nowego edytora wydruków.
 • W nowym oknie Właściwości pozycji poprawiono przeliczanie podsumowania.
 • Naprawiono stosowanie ustawień wybranego Rodzaju dla dodawanych kontrahentów i towarów w nowych oknach kartotek.
 • Naprawiono respektowanie ustawień FIFO/LIFO dla dokumentów WZ ze wskazaniem dostaw w nowych oknach dokumentów.
 • Poprawiono obsługę właściwości pozycji w nowych oknach dla dokumentów o stanie magazynowym 0.
 • Naprawiono pobieranie rachunku bankowego z ustawień rejestru pieniężnego dla wydruków faktur VAT z nowych okien. Rachunek pobierany był z ustawień firmy.
 • Wydruk faktury z nowych okien będzie zawierał: miejsce wystawienia, stawkę VAT w podsumowaniu.
 • Poprawiono kolejność pól Wystawił i Odebrał na wydruku PZ/WZ.
 • Poprawiono w nowych oknach nawigację między zakładkami za pomocą skrótów klawiszowych (Alt+strzałka w prawo/lewo).
 • Naprawiono drukowanie nazwy banku i rachunku bankowego na dokumentach FVS i RUS.

Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów

Dodano nowe grupy dla typów deklaracji: ZUS OSW i ZUS RIA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *