Aktualności

Nowa wersja systemu Sage Symfonia 50c 2019.1.d

Aktualizacja dostosowuje program do zmian prawnych.


Raport JPK – sprawozdania finansowe (JPK_SF)

Edytor sprawozdań JPK_SF dostosowano do obsługi importu danych z pliku (.csv) przygotowanego w aplikacji Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość.
Rozliczanie kosztów samochodów

Na oknie wprowadzania danych do rejestru VAT w PLN dodano sposoby dekretacji 75 i 20 odliczenie 75% i 20% VAT od kosztów eksploatacji samochodu. Dekretacja dostępna jest tylko dla faktur zakupu VAT.

Inne zmiany

  • Rozwiązano problem z tworzeniem e-sprawozdania JKP_SF, gdy nazwa firmy zawiera znaki specjalne: < > : ” / \ | ? *.
  • Rozwiązano problem braku raportu Potwierdzeni sald – graficzny.•Poprawiono obsługę niepoprawnie wprowadzonych do e-sprawozdania JPK_SF kwot (np. z kropką oddzielającą wartości dziesiętne). Program nie pozwoli wprowadzić kwoty, której format nie pozwala na zapis w pliku XML, w takiej sytuacji wyświetli komunikat Wprowadzona kwota jest niepoprawna.
  • Usunięto problem powodujący zmianę kwot w rejestrze po rozliczeniu dokumentu, jeśli wykorzystywana jest metoda kasowa.
  • Poprawiono schemat e-sprawozdania JPK_SF typu Skonsolidowana Jednostka Inna. W schemacie nie dopuszczał wielokrotnego wystąpienia niektórych elementów.
  • Program poinformuje o potrzebie samodzielnego wypełnienie pól 1941 i 1942 załącznika CIT-8/O, jeżeli ich suma nie jest równa kwocie w polu 94.
  • Poprawiono treść informacji o podstawie prawnej, dla wydruków potwierdzenia sald.
  • Naprawiono uwzględnianie sprzedaży z odwrotnym obciążeniem przy wyliczaniu proporcji VAT.
  • Usunięto problem powodujący błąd przy wykonaniu raportu Wydruk bilansu z opcją końcowy dla roku z 23 okresami sprawozdawczymi.
  • Raport Zapisy opatrzone cechą skopiowany do MS Excel będzie dzielił kwoty zapisu na strony WN i MA.
  • Usunięto problem z nie przenoszeniem do pliku XML dodanych przez użytkownika wartości wierszy uszczegóławiających

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *