AktualnościKadry i PłaceSymfonia 2.0

Nowa wersja Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace 2017.a

symfonia-2015-newW dniu 25 stycznia 2017 roku wydano Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace. Aktualizacja dostosowuje program do aktualnych wymogów sprawozdawczych.

Najważniejsze  zmiany wdrożone w nowej wersji programu obejmują:

 

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace 2017.a:

 • Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2
  Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

 • Zestawy PIT na rok 2017
  W związku z brakiem publikacji przez Ministerstwo Finansów nowych wzorów deklaracji podatkowych na rok 2017 w definicji okresu „rok 2017 podatkowy”  ustawiono następujące zestawy PIT:
  – PIT-11(2013-2016)
  – PIT-40(2013-2016)
  – PIT-4R(2013-2016)
  – PIT-8AR(2015-2016)

 • Miesięczna ulga podatkowa, a przekroczenie pierwszego progu skali podatkowej
  Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. (Dz.U. poz.1926) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od  osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zmiany zasad obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w 2017 roku.

 • Świadectwo pracy – nowy wzór
  W związku opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku, dotyczącym Świadectwa pracy, zaktualizowany został raport Świadectwo pracy.

 • Umowa zlecenie – sposób potwierdzania liczby godzin
  Do elementu Umowa zlecenie dodano atrybut sposób potwierdzania wykonania zleconej pracy, w którym można określić ustalony ze zleceniobiorcą sposób potwierdzania czasu pracy zawieranej umowy zlecenie.

 • Nowe zdarzenie – wypadek w drodze z/do pracy
  Dodane zostało nowe zdarzenie Wypadek w drodze do/z pracy w katalogu “4 Nieobecności / 1 Choroby”.

 • Rozliczanie ZUS ZLA w okresie wyczekiwania
  Pracownicy, dla których wartość elementu Uprawniony do pobierania zasiłku/wynagrodzenia chorobowego w zestawie Dane osobowe pracownika\Przebieg zatrudnienia\Przebieg zatrudnienia u innych pracodawców ustawiona została na Nie będą traktowani jak pracownicy w okresie wyczekiwania na prawo do zasiłku.

 • Komunikat o braku okresu pomocniczego rozliczającego zasiłki macierzyńskie
  W trakcie rejestracji zdarzeń związanych z macierzyństwem program poinformuje o braku okresu pomocniczego rozliczającego zasiłki macierzyńskie.

 • Raport Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne
  W związku ze zmianą prawną od 2017 roku na raporcie będą wykazywani pracownicy niezależnie od stażu pracy (wartość elementu Pierwsza praca pracownika zgodnie z Art. 6 pkt. 2 nie będzie brana pod uwagę).

 • Zmieniono wartości danych kadrowych obowiązujących na rok 2017

 • Inne zmiany

Pełna lista zmian Kadry i Płace 2017.a

 

Aktualna wersja wraz z opisem zmian dostępna jest do pobrania na naszej stronie: Aktualne wersje programów Symfonia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *