Aktualności

Nowa wersja programu Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1a

Jest już 2 stycznia Nowego 2013 roku. Od wczoraj obowiązują nowe przepisy wniesione III ustawą Deregulacyjną. Zobaczmy jak producent dopracował program wydając kolejną aktualizację oznaczoną numerem FKP 2013.1a.

fkp2013Tak jak wspominałem w jednym z poprzednich artykułów: „Nowa wersja programu Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1 – gotowa na zmiany w VAT od 1 stycznia 2013” w dniu 21 grudnia wyszła na świat kolejna aktualizacja programów z linii Systemu Symfonia. Oczywiście zmiany nie dotyczą tylko programu Finansowo Księgowego, ale też i Symfonia Faktura, Handel i Mała Księgowość oraz wszystkich dodatków e-…

Nas w chwili obecnej interesuje jednak Symfonia Finanse i Księgowość.

W opisie zmian widzimy 5 punktów, które postaram się nieco przybliżyć.

Pierwszym zagadnieniem jest Wspomaganie obsługi zatorów płatniczych.

No cóż. Na pierwszy rzut oka niby nic nowego. Wystarczy do rozrachunków dodać większe możliwości filtrowania danych, tj. dni po terminie, wybranie zakresu dni (namiastka wiekowania???) oraz datę okresu sprawozdawczego.

Takie rzeczy są niewielką modyfikacją, tym bardziej, że w wersji Forte takie wyszukiwanie (o ile sobie przypominam) było możliwe już od dawna (na pewno nie chodziło wtedy o nową funkcjonalność, ale o większe możliwości przeszukiwania danych). Jednak to nie wszystko.

Zmienione okno rozrachunków

Rys. 001 – Zmienione okno rozrachunków

Patrzymy szybko pod prawy klawisz myszki klikniętym na nagłówkach tabeli z rozrachunkami i oprócz wspomnianych wyżej zakresów ukazuje się jeszcze jeden możliwy element do wybrania. Jest to EDP (Ewidencja Danych Podatkowych). Nie doceniany kiedyś przez księgowych moduł do poza-kontowej ewidencji danych (właściwie wykorzystywany często przy różnicach kursowych i modyfikacji deklaracji wyliczających zaliczkę na podatek dochodowy) teraz staje się potężnym narzędziem wspomagającym wyliczenie podatku dochodowego według nowych zasad.

Zawsze wiedziałem, że EDP spełni swoją rolę i jest to wreszcie ta chwila.

Ale co nam daje połączenie EDP z rozrachunkami.

Bardzo dużo.

Najważniejsza z nich to możliwość wstawienia wprost z rozrachunków do EDP wyjątków korygujących podstawę opodatkowania. Wartość tej kwoty to suma zapisów z kont wynikowych w dokumencie z którego pochodzi dany rozrachunek.

Opisując to bardziej łopatologicznie. Jeżeli mamy przeterminowany rozrachunek, który spełnia wymogi Ustawy Deregulacyjnej na temat zatorów płatniczych, to poprzez szybkie przeszukanie rozrachunków i za pomocą kilku kliknięć możemy skorygować podstawę do opodatkowania.

Jak to robimy?

002 - Wstawianie wartości do EDP wprost z okna rozrachunków

Rys. 002 – Wstawianie wartości do EDP wprost z okna rozrachunków

Zaznaczamy rozrachunek, wybieramy przycisk Operacje i z listy wybieramy Wstaw do EDP. Program spyta się nas jeszcze o okres w jakim ma być skorygowana podstawa i po wybraniu OK wartość opisywana wyżej doda się do wyjątków.

003 – Wstawianie danych z rozrachunków wprost do EDP

Rys. 003 – Wstawianie danych z rozrachunków wprost do EDP

Co to nam da.

EDP – działa jak swoista baza danych do której możemy wprowadzać wyjątki do wyliczeń różnych deklaracji podatkowych. Rozpoczynając od VAT7 a kończąc na CIT-8. Kwoty z ewidencji mogą być rzeczywistymi kwotami pobranymi z kont księgowych (tak jak ma się to w naszym przypadku) albo wirtualne (nieewidencjonowane na kontach), np. różnice kursowe podatkowe. Program z danych zawartych na kontach księgowych, RZiS oraz Bilansu jest w stanie policzyć podatek ale tylko rachunkowo. Jeżeli coś chcemy przekazać do deklaracji, a nie jest to ujęte na kontach to EDP jest właśnie tym miejscem, gdzie takie dane mogą się znaleźć.

004 – Dana z rozrachunków wstawiona do EDP

Rys. 004 – Dana z rozrachunków wstawiona do EDP

O EDP zapewne jeszcze kiedyś napiszę, więc niepotrzebnie się teraz nad tym rozpisuję.

Wracając do tematu. Wprost z rozrachunków dodajemy wyjątek, który zewidencjonuje nam wartość jako Koszty-. Czyli zwiększy nam podstawę do opodatkowania. Jeżeli jednak część lub całość rozrachunku zostanie zapłacona należy wykonać korektę wyjątku EDP poprzez przycisk Operacje – Korekta wyjątku EDP. Wprowadzona korekta rozliczy nam więc kwoty w EDP wcześniej wprowadzone jako Koszty-. Korekty te oczywiście ewidencjonowane są jako Koszty+, zmniejszające w danym okresie podstawę opodatkowania.

005 – Wyjątki w EDP: Koszty- i Koszty+ (jako korekta)

Rys. 005 – Wyjątki w EDP: Koszty- i Koszty+ (jako korekta)

Nie mniej jednak możliwość wstawienia wprost z rozrachunków kwoty do EDP jest zmianą niezbędną w myśl zmian wprowadzonych III Ustawą Deregulacyjną – zarządzającą obsługą zatorów płatniczych.

Należy zaznaczyć, że podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję z której będzie jasno wynikało dlaczego dokonał podwyższenia podstawy opodatkowania, a w momencie zapłacenia za fakturę dlaczego obniżył podstawę. Taka ewidencja oczywiście będzie prowadzona za pomocą EDP, z której można wykonać wydruk do wglądu dla jednostek kontrolujących.

006 – Przykładowy wydruk wyjątków

Rys. 006 – Przykładowy wydruk wyjątków

Drugą zmianą zapewniającą obsługę złych długów, właściwie już po trosze opisałem. W oknie rozrachunków dodano nowe możliwości wyszukiwania tzn. filtr Dni po terminie oraz transakcje w zakresie dat Od – do, lub na n liczbę wskazanych dni. Jest to o tyle ważne, że wierzyciel może pomniejszyć sobie podstawę opodatkowania o kwotę VAT należnego jeżeli nie otrzymał w całości lub części należności za towar lub usługę 150 dni od terminu płatności.

007 – nowe filtry wyszukiwania

Rys. 007 – nowe filtry wyszukiwania

Kolejną zmianą jest regulacja w zakresie dostosowania programu do obsługi Małego Podatnika i metody kasowej, a właściwie o rozliczaniu podatku VAT dla podatników stosujących tę metodę. Zakłada się, że moment powstania obowiązku VAT jest z chwilą uregulowania całości lub części należności przez dłużnika. Natomiast w zakresie współpracy „małego podatnika” z firmami, które nie są czynnymi płatnikami VAT obowiązuje termin 180 dni na rozliczenie się z tego podatku nawet wtedy, gdy należność nie zostanie uregulowana od chwili wydania towaru lub wykonania usługi.

W przypadku faktur zakupu program ewidencjonuje kwotę VAT w rejestrze z dniem uregulowania całości lub części należności.

W związku z czym został dodany nowy rejestr VAT z okresem warunkowym 180 dni od daty operacji gospodarczej. Stosujemy go dla sprzedaży do podmiotów nie będących czynnymi płatnikami VAT, zwolnionych z VAT lub indywidualnym konsumentom.

008 – Konfiguracja rejestru VAT

Rys. 008 – Konfiguracja rejestru VAT

Ostatnia zmianą o jakiej należy wspomnieć jest poszerzenie raportu Kontroli Biznesowej o możliwość wyszczególnienia ewentualnych wyjątków dla podstawy opodatkowania. Dane te oczywiście pochodzą z wcześniej opisywanego EDP, jeżeli oczywiście będą dostępne dla raportu.

Wspomaga to oczywiście kontrolę tzw. zatorów płatniczych.

No cóż, więcej zmian wynikających ze zmian jakie weszły w życie wczoraj nie ma.

Mam nadzieję, że nowe funkcjonalności wprowadzone w systemie będą pracowały poprawnie.

Jeszcze raz zachęcam Państwa do aktualizacji oprogramowania tym bardzie, że owa aktualizacja jest darmowa dla korzystających z wersji FKP 2013.1.


Najnowszą wersję pobierzesz: Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1a

Opis zmian w wersji Symfonia Finanse i Księgowość: opis zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *