Nowa wersja programu Sage Symfonia 2.0 Mała Księgowość 2019.e

przez | 13 lutego 2019

Aktualizacja to przede wszystkim zmiany prawne czyli deklaracje PIT, zmiana stawek ZUS dla 2019 roku, aktualizacja formatu eksportu danych do Płatnika oraz rejestracja kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów.

Zmiany w wersji 2019.e

Stawki ZUS na rok 2019

Zaktualizowano domyślne ustawienie stawek ZUS:

 • Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nowa wartość 2859,00 zł
 • Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne nowa wartość 3803,56 zł
 • Ubezpieczenie wypadkowe właściciela nowa wartość 1,67%

Eksport do Płatnika

Zaktualizowano format eksportu danych dla ZWUA i DRA do programu Płatnik na zgodny z wersją 10.02.002.

Na zakładce ZUS okna Pracownik dodano pola umożliwiające zarejestrowanie danych dla deklaracji ZUS ZWUA:

 • Data wyrejestrowania z ubezpieczeń,
 • Kod przyczyny wyrejestrowania (prezentowana lista kodów pochodzi z nowego słownika Przyczyna wyrejestrowania),
 • Data rozwiązania stosunku pracy,
 • Rozwiązanie z inicjatywy (strona inicjująca rozwiązanie stosunku pracy: pracownik lub pracodawca),
 • Kod trybu rozwiązania stosunku pracy (prezentowana lista kodów pochodzi z nowego słownika Tryb rozwiązania stosunku pracy),
 • Kod podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy (prezentowana lista kodów pochodzi z nowego słownika Podstawa rozwiązania stosunku pracy),
 • Podstawa prawna (uzupełniająca informacja o podstawie prawnej rozwiązania stosunku pracy z kodem 550 inna podstawa prawna niż określona w kodach od 400 do 463).

PIT-36, PIT-36L/PIT-36LS

Zaktualizowano wzory deklaracji do najnowszej wersji:

 • PIT-36/PIT-36S(26)
 • PIT-36L/PIT-36LS(15)

Rejestracja kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów

Do ustawień Podatki > Inne dodano ustawienie limitu dla odliczenia kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu firmowego i pojazdu prywatnego.

oz_mkp_13

W trakcie wprowadzania dokumentu zakupu można określić jaki rodzaj kosztów rejestruje zaznaczając nowe pole Wydatki związane z użytkowaniem pojazdów i wybierając rodzaj pojazdu firmowy lub prywatny.

oz_mkp_12

Pole dostępne jest w widoku domyślnym okna dokumentu zakupu, oraz na zakładce Księga.

Inne zmiany

 • Naprawiono wykazywanie imienia i nazwiska płatnika w polu 170 deklaracji PIT-4R.
 • Naprawiono pobieranie numeru identyfikacyjnego zgodnie z ustawieniem parametru pracy Identyfikator podatnika na deklaracjach, gdy uzupełniony jest zarówno numer NIP jaki i PESEL.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.