Aktualności

Nowa wersja programu Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2019.d

Aktualizacja to przede wszystkim zmiany prawne czyli deklaracje CIT, nowe układy sprawozdań dla jednostek małych i mikro, możliwość rozliczenia kosztów pojazdu wg nowych przepisów oraz raport JPK e-Sprawozdania.

Zmiany w wersji 2019.d

Deklaracje CIT

Dodano obsługę formularza deklaracji CIT-8(26) wraz z załącznikami CIT-8/O(13) i CIT-BR(4).

Do ustawień parametrów deklaracji dodano stawkę CIT: 9%. Jeśli tworząc firmę ustawiono Status firmy jako Jednostka Mała lub Jednostka Mikro, parametr zostanie domyślnie ustawiony na stawkę 9%, natomiast dla Jednostki Innej na 19%.

Układy bilansu i RZiS dla jednostek małych i mikro

Do ustawień parametrów tworzonej firmy oraz roku obrachunkowego dodano pole Status firmy, w którym można wskazać czy firma spełnia warunki sprawozdawcze dla jednostki małej lub mikro. Dla firm niezakwalifikowanych jako jednostka mała lub mikro przeznaczone jest ustawienie jednostka Inna.

Dodano dwa zestawy wzorów układu bilansu oraz rachunku zysków i strat:

 • Bilans jednostka MAŁA,
 • Jednostronny rachunek zysków i strat jednostka MAŁA,
 • Bilans jednostka MIKRO,
 • Jednostronny rachunek zysków i strat jednostka MIKRO.

Użycie własnego układu bilansu lub RZiS dla deklaracji CIT wymaga modyfikacji formuł deklaracji. Jeśli formuły deklaracji nie zostały dostosowane do innego układu, to przygotowując deklarację CIT bez względu na status firmy (Jednostka Inna, Mała, Mikro) w parametrach wyliczenia deklaracji wybierz Nazwa bilansu: Bilans oraz Nazwa RZiS: Jednostronny rachunek zysków i strat.

Raport JPK – e-sprawozdania finansowe (JPK_SF)

Dodano funkcjonalność wspierającą użytkownika w przygotowaniu e-sprawozdań finansowych (JPK_SF).

Rozliczanie kosztów samochodów

Na oknie wprowadzania danych do rejestru VAT w PLN dodano sposoby dekretacji 75 i 20 odliczenie 75% i 20% VAT od kosztów eksploatacji samochodu. Dekretacja dostępna jest tylko dla faktur zakupu VAT.

Inne zmiany

 • Zablokowano możliwość wpisania znaków /\ w identyfikatorze roku dla tworzonej firmy.
 • Usunięto problem powodujący błąd konwersji firmy jeśli w nazwie roku znajdują się znaki /\.
 • Usunięto problem powodujący błąd nr 8 konwersji bazy.
 • W raportach JPK, osoby fizyczne nie będą identyfikowane numerem PESEL w polu kod kontrahenta. Jeśli dostępny, będzie podawany numer NIP.
 • Naprawiono uwzględnianie na raportach JPK poprawnego identyfikatora podatkowego w JPK, dla kontrahentów, którzy wcześniej byli wprowadzeni w programie jako osoba fizyczna.
 • Usunięto problem powodujący błąd weryfikacji deklaracji VAT-7(18), gdy w pozycji zaznaczono pole Osoba fizyczna.
 • Usunięto problem dot. rozliczania dokumentów wprowadzonych przy metodzie kasowej, która później została usunięta z ustawień.
 • Usunięto problem przerwania pracy programu przy próbie wejścia w składnik transakcji (wyciąg bankowy walutowy) dokumentu.
 • Naprawiono wykrywanie czy dokumenty typu Dokument specjalny z księgowaniami równoległymi bilansują się.
 • Zmieniono formuły w deklaracjach VAT dotyczące pozycji Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących.
 • Z ustawień parametrów stałych Rejestry i konta VAT usunięto opcję Uwzględnianie zerowych wpisów w rejestrach na zestawieniu rejestrów, rejestrach VAT i raportach JPK. Nie miała zastosowania w programie.
 • Naprawiono uwzględnianie sprzedaży z odwrotnym obciążeniem przy wyliczaniu proporcji VAT.
 • Raport Zapisy opatrzone cechą skopiowany do MS Excel będzie dzielił kwoty zapisu na strony WN i MA.
 • Usunięto problem powodujący błąd przy wykonaniu raportu Wydruk bilansu z opcją końcowy dla roku z 23 okresami sprawozdawczymi.
 • Naprawiono nadawanie okresu rejestru dla dokumentów importowanych z programu Handel, gdy używana jest metoda kasowa.

4 komentarze do “Nowa wersja programu Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2019.d

 • dzień dobry, księgując w raport kasowy faktury dot. zakup paliwa, z którego mogę odliczyć 75% kosztów, nie ma możliwości podziału (75%+25%), jak przy księgowaniu normalnej faktury .Czy faktycznie nie ma takiego podziału?

  Odpowiedz
 • Dzień dobry,
  Panie Arkadiuszu mam pytanie dotyczące e-sprawozdan w symfonia 50c. Jestem jednostką mikro, czyli załącznik nr 4 uor. W zakładkach e-sprawozdan mam: wstęp itd…..dochodze do momentu różnic między podatkiem a zyskiem/stratą i szukam informacji uzupełniających, ale widzę też na samym dole “dodaj załączniki’ (czyli mogę tu np. dodać skan uchwały pdf itp.), nie widzę jakiejś… nie wiem… zakładki , żebypełnić informacje dodatkową. Czy takowa jest i ja jej nie potrafię namierzyć czy tzw. noty do bilansu tworzy się we własnym zakresie i ‘dodaj załączniki’…..? Proszę o pomoc… Marzena

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *