Aktualności

[KIP 2022.1.a] Aktualizacja serwisowa 2022.1.a.2

Uaktualnienie 2022.1.a.2 (22.11.103.0) dotyczy programu Symfonia ERP Kadry i Płace – zawiera m.in. zmiany funkcjonalności naliczania wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku. Zawiera narastająco wszystkie aktualizacje publikowane wcześniej. Umożliwia bezpośrednią konwersję bazy od wersji 2022.

Aktualizacja zawiera:

 • Aktualizację serwisową 2022.1.a.1 (22.11.102.0) opublikowaną 27.06.2022 – więcej informacji tutaj.
 • Zmianę funkcjonalności rozliczania wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków PIT-4R, PIT-8AR. Opis funkcjonalności dostępny tutaj.
 • Dodanie wzorca Wspólne rozliczanie z dzieckiem do szablonów okresów.
 • Nowy zestaw listy płac. W oknie Kartoteki\Zestawy elementów\Pracownik-definicje\Listy płac dodano nowy zestaw Składka zdrowotna
  W kontekście zmian prawnych dotyczących sposobu wyliczania wynagrodzeń w 2022 nowy zestaw ma na celu ułatwienie weryfikowania poprawności naliczania i ograniczania składki zdrowotnej według przepisów z roku 2021. 
 • Element Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych dodano do klas 11 Obciążenie kwoty do wypłaty, Potrącenia(ogółem) i Karta pracownika – inne składki i potrącenia.
 • Rozwiązania następujących problemów związanych z:
  • Automatyczną zmianą przez program liczby godzin w różnych elementach kadrowych, m.in. rozliczeniu urlopu/ekwiwalentu w sytuacji, gdy ręcznie zmieniono wartość w polu liczba godzin urlopu. Szczegółowo problem opisany jest tutaj.
  • Generowaniem zerowej deklaracji ZUS RCA w sytuacji, gdy pracownik jest zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego i nie ma wprowadzonego rozliczenia umowy zlecenia lub rozliczenie jest wprowadzone na kwotę zero, co było opisane tutaj.
  • Niewidocznymi zasiłkami chorobowymi w sytuacji, gdy jako pierwsze wprowadzono rozliczenie zasiłku w zestawie danych kadrowych ‘Choroby, Zasiłki’, a następnie na ten sam zakres dat wstawiono zdarzanie choroby.
  • Komunikatem z powodu braku niektórych danych podczas importu ZUS Z-3 do PUE ZUS dla firmy prowadzonej przez osobę fizyczną.
  • Brakiem opisu w elemencie opis wyliczenia liczby dni przepracowanych ekwiwalent w sytuacji, gdy do podstawy naliczania ekwiwalentu urlopowego wchodziły składniki zmienne.

Żródło: [KIP 2022.1.a] Aktualizacja serwisowa 2022.1.a.2 – Symfonia – Centrum pomocy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *