Finanse i KsięgowośćPoczątek drogiPoczątkującySłownik pojęć

Kartoteki i słowniki w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Kartoteki w programie Symfonia Finanse i Księgowość można podzielić na dwa rodzaje:

  1. Predefiniowane – zakładają się wraz z bazą danych – oprócz zawartości nie można ich zmienić;
  2. Definiowane przez użytkownika, tzw. słowniki.

Predefiniowane kartoteki to:

  1. kontrahenci stali – zawiera informację na temat odbiorców i dostawców, zarówno krajowych jak i zagranicznych – na tych kartotekach będziemy prowadzili rozrachunki zarówno w złotówkach jak i w innych walutach;
  2. kontrahenci incydentalni – zawiera informację na temat odbiorców i dostawców incydentalnych (jednorazowych) – używanych głównie w dokumentach, których dane muszą być ujęte w VAT – a nie będziemy z nimi prowadzili rozrachunków. Z reguły są to kontrahenci gotówkowi – pamiętajmy, że po założeniu nowego roku w programie kontrahenci ci nie zostaną przepisani do tego roku – są widoczni tylko w roku w którym zostali wprowadzeni i użyci;
  3. pracownicy;
  4. rachunki (bankowe firmy);
  5. urzędy – wszystkie używane w firmie, zarówno urzędy skarbowe jak i ZUS;
  6. waluty – jeżeli będziemy dokonywali rozliczeń walutowych warto na początku uzupełnić tą kartotekę o waluty wykorzystywane w trakcie naszej pracy;
  7. kraje;
  8. słowniki

Większość kartotek możemy użyć jako pozycji analitycznych konta (oprócz kartoteki walut).

Dodajemy w planie kont kartotekę lub słownik jako kolejny poziom. Aby dopisać kolejną pozycję analityczną wystarczy dodać nowy zapis w bazie danej kartoteki, a nie na planie kont. System dopisze w każdym miejscu występowania kartotek na planie kont nową pozycję automatycznie.

Właściwość tę często wykorzystuje się do tworzenia wielopoziomowych słowników na kontach kosztowych.

Należy pamiętać, że użycie kartoteki predefiniowanej zamyka możliwość budowania konta dalej za wyjątkiem kartotek typu: Słownik.

Więcej o kartotekach możecie przeczytać w oficjalnej dokumentacji wpisując hasło: Kartoteka.