Aktualności

JPK_V7 – KodKrajuNadaniaTIN – komunikat Sage

Obowiązek stosowania na fakturach NIP poprzedzonego kodem PL dotyczy przede wszystkim transakcji wewnątrz UE. Natomiast w obrocie krajowym zastosowanie NIP poprzedzone PL nie jest potrzebne i nie ma znaczenia dla poprawności transakcji. Ze względu na uproszczenie procesów fakturowania liczna grupa podatników, zamieszcza wewnątrzunijną wersję NIP również na krajowych fakturach.

W rozporządzeniu MFiR precyzującym zasady prowadzenia ewidencji VAT dla potrzeb nowego JPK_V7 i w objaśnieniach na stronach MF mowa jest o NIP skopiowanym z konkretnej faktury i tu jest pole do nieporozumień. Bowiem w praktyce, aby wprowadzanie faktur nie było dla księgowych torturą wymagającą przepisania wszystkich danych z faktury, tak budujemy programy, żeby zapamiętywały dane kartotekowe i podpowiadały je przy rejestrowaniu dowodów księgowych.

W nowym pliku JPK_V7 jest pole oznaczone „KodKrajuNadaniaTIN” opisane w dokumentacji technicznej i w broszurze informacyjnej do struktury jako „Kod kraju nadania numeru, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej”. Dla polskiego podatnika, krajem nadania jest oczywiście Polska, w związku z tym programy finansowo-księgowe Symfonia po rozpoznaniu polskiego NIP dodają kod kraju PL w przeznaczonym do tego polu.

Postępujemy zatem analogicznie do części podatników upraszczając proces rejestracji faktur, w konsekwencji, mimo że w części transakcji będzie to nadmiarowe, to taki plik jest w 100% zgodny ze schemą poprawnie przyjmuje go „bramka” KAS. Nie ulega bowiem wątpliwości, że kod kraju nadania NIP dla polskiego podatnika to PL. Krajowa Administracja Skarbowa odpowiadając na pytania potwierdza, że dodatkowe wykazanie PL w polu nadania NIP nie jest problemem w jakikolwiek sposób utrudniającym porównywalnie danych przekazywanych w plikach JPK_V7 przez dostawcę i nabywcę będących stronami tej samej transakcji, a szerzej kontrolę merytoryczną plików.

Prawdopodobnie przy okazji najbliższej aktualizacji zrezygnujemy z dodawania kodu PL dla polskich podatników zgodnie z filozofią, aby niczego w danych podatkowych automatycznie nie dodawać. Taka zmiana jak wykazano wyżej nie będzie miała wpływu na poprawność danych w pliku, można bezpiecznie używać do jego przygotowania najnowszej rynkowej wersji 2021 Finansów i Księgowości. Wersja ta poza poprawnym (w naszym rozumieniu tematu) przygotowaniem plików JPK_VAT, zawiera rozbudowane mechanizmy przeglądania, weryfikowania i ewentualnych modyfikacji oznaczeń transakcji w ewidencji VAT. Dzięki czemu przygotowanie poprawnego pliku JPK_V7 staje się dużo łatwiejsze, zajmie to również mniej czasu i zmniejszy stres związany z przygotowaniem pliku po raz pierwszy. Zachęcamy do skorzystania z mechanizmów wizualizacji i weryfikacji gotowych plików dodanych, we wszystkich wersjach programów Symfonia generujących pliki JPK_V7.

Zachęcamy do śledzenia ewentualnych zmian wersji, bo przy tak złożonym zagadnieniu jakim jest wdrożenie i uruchomienie składania plików JPK_V7 przez wszystkich podatników VAT, mogą objawić się problemy, o których obecnie nie wiemy, a będą wymagać usprawnień w generowaniu plików.

 

18-11-2020 rok

Zespół programów księgowych Sage

Źródło: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=17369

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *