Finanse i KsięgowośćJak to zrobić w programie Finanse i KsięgowośćPoczątek drogiPoczątkujący

Jak zaksięgować amortyzację w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Księgowanie amortyzacji w programie Symfonia Finanse i Księgowość to bardzo łatwa rzecz. Nie mniej jednak, są pewne zasady, których należy przestrzegać. Przedstawię kilka z nich.

Aby zaksięgować amortyzację potrzebujemy jakiegoś dokumentu będącego dokumentem prostym. Najlepiej aby w programie był już taki dokument i służył tylko do ewidencji amortyzacji. Jeżeli nie wiesz jak taki dokument utworzyć to przeczytaj: „Jakie typy dokumentów przydadzą się w codziennej pracy z programem Symfonia Finanse i Księgowość – przegląd dokumentów”.

Posiadanie odpowiednich dokumentów pozwala nam na łatwiejsze przeszukiwanie bazy danych w programie, a jednocześnie tworzymy porządek. Oczywiście to fikcja i z autopsji wiem, że wszystkie dokumenty, księgowania i korekty wprowadza się dokumentem PK. Chyba, że wdrożenia wykonał ktoś bardzo kompetentny.

Jeżeli zależy Ci na porządku i odpowiedniej przejrzystości w systemie, zalecam utworzenie dla amortyzacji osobnego typu dokumentu AM.

W zależności od posiadanego Planu Kont i Polityki Rachunkowości, która powinna regulować tego typu operację (o ile jest szczegółowa i przewiduje systemy dekretacji) księgowanie umorzeń Środków Trwałych może przebiegać zupełnie inaczej.

Podstawowym księgowaniem jest oczywiście zaksięgowanie wartości umorzenia z jednej strony w koszty, a z drugiej na zmniejszenie wartości środka trwałego:

Wn – koszt Ma – Umorzenie

Podstawowe księgowanie pokazuje poniższy rysunek.

Rys. 001 – Podstawowe księgowanie amortyzacji w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Widzimy tu, że mamy do czynienia z amortyzacją bardzo prostą w układzie rachunku porównawczego z księgowaniami na standardowe konto kosztowe 401.

Jeżeli pracujemy w układzie kont 4+490 i 5, wtedy powinniśmy (zresztą program sam zaproponuje księgowanie równoległe) dodać księgowanie na konto zespołu 5, zamykając jednocześnie krąg kosztów poprzez konto rozliczeń 490. Sytuację przedstawia poniższy rysunek.

 

Księgowanie amortyzacji w układzie kont 4+490 i 5

Rys. 002 – Księgowanie amortyzacji w układzie kont 4+490 i 5

Księgowania zależą, jak wspomniałem wyżej od układu Planu Kont.

Bardzo rzadko zdarza się układ przedstawiony z rys. 001 i 002.

Raczej nie stosuje się kont syntetycznych. Jeżeli układ przewiduje istnienie zespołu kont 5, to z założenia jest to grupa po której wykonuje się wszelkiego rodzaju zestawienia (przy założeniu, że rachunek jest w układzie porównawczym). Zespół ten bardzo często zbudowany jest w tzw. Strukturę Kosztów (o której na pewno kiedyś napiszę).

Skomplikujmy jednak nasze zadanie.

Załóżmy, że nasze księgowanie dotyczy bardziej realnej rzeczy. Niech będzie to komputer, którego część kosztów stanowi koszt podatkowy, a część są to koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, tzw. NKUP (oznaczenia są dowolne).

Wtedy nasza amortyzacja zostanie zaksięgowana na poszczególnych kontach rodzajowych określających przynależność do SKUP (koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu) lub NKUP.

Korzystamy ze standardowego planu kont wygenerowanego podczas zakładania bazy danych.

Księgowanie amortyzacji w rozbiciu na poszczególne konta kosztowe

Rys. 003 – Księgowanie amortyzacji w rozbiciu na poszczególne konta kosztowe

Aby obraz był prawidłowy wiemy, że nasza amortyzacja dotyczy odpisów z zestawu komputerowego, którego KŚT to 491.

W planie kont programu Symfonia Finanse i Księgowość istnieje podział analityczny na zespole kont dotyczących dekretacji środków trwałych. Jest to podział wynikający ze układu Bilansu i taki powinniśmy zachować:

Układ planu kont wynikający z układu Bilansu w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Rys. 004 – Układ planu kont wynikający z układu Bilansu w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Wyjaśniam, że księgowania po kodach KŚT wynika z przynależności do odpowiednich grup środków trwałych w Symfonii Finanse i Księgowość. A przedstawia się następująco:

 

 1. Grunty i prawa użytkowania wieczystego gruntów:
 • 0 – GRUNTY
 1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:
 • 1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
 • 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 1. Urządzenia techniczne i maszyny:
 • 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
 • 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
 • 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE
 • 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE
 1. Środki transportu
 • 7 – ŚRODKI TRANSPORTU
 1. Inne środki trwałe
 • 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 9 – INWENTARZ ŻYWY

Na planie kont zauważymy, że konta zespołu 010 i 070 są identyczne. To też wymóg układu Bilansu, księgowanie na taką strukturę powoduje wykazanie w układzie salda tych kont, czyli wartości netto środków na dany dzień bilansowy.

Z tym, że na 010 księgujemy wartości początkowe środków trwałych oraz ich wszelkie zwiększenia i zmniejszenia, a na identyczną strukturę konta 070 ich dotychczasowe umorzenie.

Dodam, że jeżeli będziecie Państwo pracować na programie Symfonia Środki Trwałe, to powinniście zachować identyczna strukturę także w tym module. Ułatwi to ustalanie kont w Szablonach Księgowych podczas integracji pomiędzy obydwoma modułami.

Poprawiona dekretacja uwzględniająca grupę KŚT amortyzowanego środka trwałego

Rys. 005 – Poprawiona dekretacja uwzględniająca grupę KŚT amortyzowanego środka trwałego

Oczywiście pozostaje kwestia księgowania na konta zespołu 5. Tu wszystko uzależnione jest od posiadanej struktury kosztów. Standardowo koszt amortyzacji jest kosztem podstawowej działalności, lub kosztem zarządu.

Dodajmy do naszego księgowania jeszcze wartość niematerialną jaką jest program komputerowy, który zakwalifikowaliśmy jako WNiP. Nie wnikając w szczegóły przedstawię schemat takiego księgowania. Zakładamy, że całość kosztów amortyzacji tej wartości to SKUP.

Schemat dekretacji po dodaniu amortyzacji WNiP

Rys. 006 – Schemat dekretacji po dodaniu amortyzacji WNiP

Widzimy tu, że tak naprawdę wystarczyło dodać podstawowe księgowanie z wartością amortyzacji WNiP. Program sam powiększył wartość na zespole 5 i koncie 490.

Przedstawiłem Państwu podstawowy schemat wprowadzania dokumentu z księgowaniem amortyzacji. Oczywiście dokument może być bardziej skomplikowany i zawierać więcej elementów. Czym więcej grup środków trwałych posiadamy tym więcej zapisów będzie w takim dokumencie.

Na koniec przedstawię jak może wyglądać dokument z zastosowaniem praktycznie każdej grupy KŚT.

Przykładowy dokument z docelowym zaksięgowaniem amortyzacji środków trwałych w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Rys. 007 – Przykładowy dokument z docelowym zaksięgowaniem amortyzacji środków trwałych w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Pamiętajmy, że taki dokument możemy zapisać sobie jako schemat księgowy i co miesiąc używać do utworzenia nowego dokumentu poprawiając w nim tylko daty i okres sprawozdawczy.

Ale to już temat na inny artykuł.

2 komentarze do “Jak zaksięgować amortyzację w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *