Pytania i Odpowiedzi

Jak w programie Finanse i Księgowość Symfonia za ewidencjonować Import Towarów i Usług?

Koleżanka pracuje na Symfonii, mam ją zastąpić na urlopie macierz., zacząłem się uczyć, “makabra”, nie można zaksięgować importu towaru ani importu usługi transportu tego towaru w rejestr VAT,”

Aby za ewidencjonować Import Usług i Import Towaru należy dla każdej konkretnej operacji stworzyć odrębny rejestr VAT – ale musi być to rejestr IMPORTOWY. Jeżeli tak będzie program sam automatycznie pobierze dane z rejestrów do deklaracji VAT-7 i wstawi je w prawidłowym miejscu.

tak ma “ustawione i mówi, ze inaczej nie można”;”

Nie można było kilka lat temu w starych wersjach programu Finanse i Księgowość. Obecnie program ma praktycznie nieograniczone możliwości konfiguracji VAT – zarówno poprzez stosowanie specjalistycznych predefiniowanych rejestrów, jak i poprzez możliwość edycji formuł w strukturze samej deklaracji (dla bardziej wtajemniczonych). Ostatecznie zawsze można zastosować Ewidencję poprzez moduł EDP – wpisując jawnie kwotę do praktycznie każdej komórki w deklaracji VAT-7.

np;1/ w F.zagran. zakupu ma wartość do księg. na konto “2”, a do rejestru VAT-u zakupu /tylko/ trzeba zapisać wartosc z SAD, która jest większa o koszt transportu, z vatem – nie ma możliwości!,”

W normalnych definicjach faktur zakupowych system Symfonia sprawdza wartość z formularza VAT z podstawowymi zapisami w dokumencie. Zasada jest bardzo prosta i skuteczna – zawsze wartość rejestru VAT musi się zgadzać z podstawowymi zapisami w dokumencie. Istnieję jednak typy dokumentów w których Symfonia omija tą zasadę i jest nim dokument DIM, którego powinien Pan użyć. Oczywiście sam dokument może się nazywać jakkolwiek, ale musi mieć w definicji podane aby zachowywał się jak DIM. Wtedy można wpisać do rejestru VAT kwoty zupełnie nie zgadzające się z zapisami podstawowymi w dokumencie. I to jest rozwiązanie dla Pana.

a jak wpisać do ewid. sprzedaży? żeby wykazać w VAT-7 w rubr. import towarów?”

Nie używa się dokumentów ewidencji sprzedaży ale wspomnianego wyżej DIMa. Aby wykazać wartość w deklaracji VAT-7 w rubryce 35 może użyć Pan rejestru Importu towarów z uproszczoną procedurą celną – VAT należny.

Podobnie z F. Wewn. na import usł. Transp. -międzynarodowego VAT 0%- trzeba ująć w VAT-7 w imporcie usług, ale nie w ewid. zakupu bo bez VAT-u do odliczenia.”

Należy korzystać z rejestru Import Usług, a nie zwykłego.

Wszystkie zakupy i bez VAT musi ujmować przez ewid. zakupu VAT i się sumują do wart. netto VAT-7!?, nieprawdopodobne.”

Nie musi tak być. W Pana przykładzie widać, że wdrożenie programu było przeprowadzone źle, albo w ogóle takiego wdrożenia nie było. To później mści się podczas normalnej pracy z systemem.

Ma Pan niepowtarzalną okazję aby od początku roku zmienić system ewidencjonowania dokumentów zagranicznych stosując standardowe rozwiązania zaimplementowane w programie. Mogę Pana skierować do kilku pierwszych artykułów w portalu Słoneczna Symfonia (np. Jakie rejestry VAT będą nam potrzebne do ewidencjonowania większości operacji gospodarczych w programie Symfonia Finanse i Księgowość – przegląd rejestrów), a także do dokumentacji programu w której opisane są jego możliwości ze względu na ewidencję ww faktur (Zastosowanie dokumentów w wybranych transakcjach str. 195). Zawsze można skorzystać też z pomocy kontekstowej znajdującej się pod znakiem zapytania – klikając go, a następnie miejsce o którym chcemy dowiedzieć się czegoś więcej.

W pomocy proszę wpisać w wyszukiwarce IMPORT TOWARÓW lub IMPORT USŁUG. Wyświetlą się niezbędne informacje o możliwościach konfiguracyjnych programu Finansowo Księgowego Symfonia.

Przykład zastosowania podstawowej funkcjonalności programu Finanse i Księgowość do ewidencji VAT pochodzącego z Importu Towarów i Usług.

Jak w programie Finanse i Księgowość Symfonia za ewidencjonować Import Towarów i Usług?

Jak w programie Finanse i Księgowość Symfonia za ewidencjonować Import Towarów i Usług?

Jak w programie Finanse i Księgowość Symfonia za ewidencjonować Import Towarów i Usług?

Jak w programie Finanse i Księgowość Symfonia za ewidencjonować Import Towarów i Usług?

Jak w programie Finanse i Księgowość Symfonia za ewidencjonować Import Towarów i Usług?

Należy pamiętać, że jest to standardowe wykorzystanie funkcjonalności programu i do zastosowań czysto produktywnych należałoby przeprowadzić proces próbnego jej wykorzystania przed podjęciem normalnej pracy z programem

2 komentarze do “Jak w programie Finanse i Księgowość Symfonia za ewidencjonować Import Towarów i Usług?

  • Jak w Symfonii ująć import usługi – ubezpieczenie leasingu z O.O. – gdy spółka jest zwolniona przedmiotowo z VAT? Czy w FK jest możliwość wygenerowania VAT-9M?

    Odpowiedz
    • Zacznę od końca. W pełnej księgowości deklaracji VAT-9M nie można wygenerować. Z pierwszym pytaniem proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

      Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *