Co to jestSłownik pojęć

Co to jest Bilans Otwarcia?

Bilans Otwarcia jest to stan firmy na początek działalności w danym roku obrotowym wprowadzony do programu za pomocą sald kont wynikających z poprzedniego roku rozrachunkowego.

Bilans wprowadza się saldami kont tylko na jedną stronę zapisu za wyjątkiem kont pozabilansowych na które można wprowadzić kwoty po obydwu stronach konta.

W programie Symfonia Finanse i Księgowość pierwszy bilans Otwarcia należy wprowadzić ręcznie. Dla kolejnych lat obrachunkowych generuje się automatycznie na podstawie zaksięgowanych w poprzednim roku dokumentów.

Jeżeli rozpoczynamy pracę z programem w trakcie roku należy wprowadzić Bilans Otwarcia na pierwszy dzień roku obrotowego oraz wszystkie dokumenty w układzie chronologicznym występujące po dniu wprowadzenia Bilansu Otwarcia lub Bilans Otwarcia i Obroty Rozpoczęcia – obrotami kont aktywnych od chwili pierwszego dnia obrotowego do chwili rozpoczęcia pracy z programem.

Należy pamiętać o rozrachunkach, które w Bilansie otwarcia są bardzo ważnym elementem. Rozrachunki muszą bezwzględnie zgadzać się z saldami kont rozrachunkowych wprowadzonych do Bilansu Otwarcia.

Jeżeli oprócz Bilansu Otwarcia wprowadzamy Obroty Rozpoczęcia to rozrachunki powinny się znaleźć w tym drugim dokumencie z racji tego, że do chwili rozpoczęcia pracy z programem niektóre mogły by ulec zmianie w stosunku do stanu na początek roku obrotowego.