Aktualności

CIT-8(30) Informacja o deklaracji za 2020 rok

W dniu 5 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw (Rok 2021, Pozycja 409) zostało opublikowane  rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Treść rozporządzenia

Rozporządzenie wprowadza wymóg składania deklaracji CIT-8 w wersji 30 za 2020 rok, z dniem następnym po jego publikacji (tj. 6 marca 2021)

W chwili obecnej (na dzień publikacji komunikatu) elektroniczne wzory deklaracji w wersji CIT-8(30) nie zostały jeszcze udostępnione przez Ministerstwo Finansów (Formularze CIT – Podatki.gov.pl).

Po ich wydaniu (w ciągu kilku dni) zostanie wydana aktualizacja w wersji 2021.1a do programu Finanse i Księgowość, zawierająca nowy elektroniczny wzór CIT-8(30).

Przypominamy jednocześnie, że w Senacie trwają prace legislacyjne nad ustawą przesuwającą na 30 czerwca 2021 termin przesłania do KAS deklaracji CIT-8 za 2020 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *