Słownik pojęć

STP – Środki Trwałe Premium

STP – to skrót od Środki Trwałe Premium

Tak jak i pozostałe moduły Systemu Symfonia przed zmianą nazwy na Symfonia Środki Trwałe program Środki Trwałe nosił nazwę Środki Trwałe Premium.

NKUP – koszt Nie stanowiący Kosztów Uzyskania Przychodu

Zgodnie z ustawą o Podatku Dochodowym jest to koszt/wydatek, który nie może zostać zaliczony do kosztów (uzyskania przychodu) więc nie może zostać uwzględniony do wyliczenia podatku dochodowego. Czytaj dalej …

Kartoteki i słowniki w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Kartoteki w programie Symfonia Finanse i Księgowość można podzielić na dwa rodzaje:

  1. Predefiniowane – zakładają się wraz z bazą danych – oprócz zawartości nie można ich zmienić;
  2. Definiowane przez użytkownika, tzw. słowniki. Czytaj dalej …

Co to są Obroty Rozpoczęcia?

Obroty Rozpoczęcia w programie Symfonia Finanse i Księgowość są to sumy kont aktywnych zapisanych po obydwu stronach kont w okresie od pierwszego dnia roku obrotowego, aż do dnia rozpoczęcia pracy z programem. Czytaj dalej …

Co to jest Bilans Otwarcia?

Bilans Otwarcia jest to stan firmy na początek działalności w danym roku obrotowym wprowadzony do programu za pomocą sald kont wynikających z poprzedniego roku rozrachunkowego. Czytaj dalej …

Jak odczytać kod programu Systemu Symfonia – FKP120-12345

Kod programów Symfonia składa się z dwóch części rozdzielonych myślnikiem. Z tym, że pierwsza część zawiera informację jaki jest to program, a druga wersję danego programu. Czytaj dalej …

FKP – Finanse i Księgowość Premium

FKP – to skrót od Finanse i Księgowość Premium

W zamierzchłych czasach, jeszcze przed zmianą nazewnictwa tak właśnie nosił nazwę program Symfonia Finanse i Księgowość. Po drodze jak widać stracił ostatni człon „Premium” na rzecz słowa „Symfonia”. Czytaj dalej …