AktualnościKadry i Płace

Aktualizacja programu Kadry i Płace 2021.a

Deklaracje PIT

Zaktualizowano wzory wydruku oraz schemy e-deklaracji PIT-4R(10) oraz PIT-8AR(9).

Nowe pola 25-30 deklaracji PIT-8AR(9) nie są w programie obsługiwane.

Do ustawień wykonania deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR dodano grupę parametrów Informacje dodatkowe COVID-19. Zaznaczenie parametrów oznaczy odpowiadające im pola w części D. Informacje dodatkowe deklaracji.

oz_kip_56

PPK wypłata transferowa – pliki i API AVIVA

Dodano obsługę zgłoszenia wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku PPK dla API AVIVA.

Informacje o zgłoszonych wypłatach transferowych prezentowane są w oknie Zarządzanie PPK na zakładce Wypłaty transferowe.

API PPK Aviva – autoryzacja

Program będzie utrzymywał aktywność sesji dla połączenia z API PPK Aviva, aby nie wymuszać cyklicznego logowania podczas pracy.

Ustawione wartości parametrów

Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

Firma \ maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent.

od 2021-01-01

157.770,00 zł.

Firma \ maksymalna podstawa wymiaru skł. na dobrowolne ub. chorobowe

od 2021-01-01

13.147,50 zł.

Firma \ Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel)

od 2021-01-01

3.155,40 zł.

Firma \ współczynnik do ekwiwalentu

od 2021-01-01

21

Firma \ wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

od 2021-01-01 do 2021-03-31

97,00

Adresy Urzędów Skarbowych

Zaktualizowano dane urzędów skarbowych do stanu na dzień 2020-10-16.

Inne zmiany

  • Deklaracja IFT-1R usunięto zbędne przecinki w nazwie firmy oraz zmieniono nazwę pliku dla e-Deklaracji
  • Poprawiono wyliczanie przychodu opodatkowanego jeżeli w osobnym okresie płacowym jest rozliczone świadczenie rzeczowe podlegające ubezpieczeniom społecznym.
  • Rozwiązano problem dotyczący zmiany ustawień parametru Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK w sytuacji, gdy pierwotnie miał on ustawioną wartość 1, a od kolejnego miesiąca jest zmiana wartości na 0.
  • Rozwiązano problem z konwersją bazy jeśli istnieje utworzony przez użytkownika element id pracownika.
  • Usunięto błąd blokujący możliwość konwersji Nieudany zapis do bazy: Naruszenie podreguły UNIQUE KEY 

Do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *